En datadriven framtid

Så här tänker vi

Med hjälp av Tietos expertis inom digitalisering utvecklar vi ständigt innovativa lösningar med ett mål i sikte – att forma ett smartare samhälle som förutser människors behov. I varje fas i livet. För oss innebär det att vi kontinuerligt och outtröttligt tar till oss nya trender, tekniker, resurser och människor.

Artificiell Intelligens

Cristina

Kan AI hjälpa till att skapa ett jämlik samhälle?

"Vi tror att artificiell intelligens (AI) både kan göra våra liv enklare och hjälpa oss skapa ett mer jämlikt samhälle. AI som är artificiellt konstruerat kan hjälpa oss att undvika många av de fördomar som finns hos oss människor." 

Hur redo är vi för Artificiell Intelligens?

"De nästkommande 20 åren kommer AI teknilogin att ha en dominerande inverkan inom alla omården i våra liv." 

 
 

I framtiden är det AI som styr, men människan som leder

"AI har förmågan att identifiera falska nyheter och därmed hjälpa människor att konsumera information på ett mer ansvarsfullt sätt." 

Hälsa & Välfärd

 

Framtidens vård och omsorg i ett smartare samhälle

"Det är ett faktum att många sjukdomar idag är livsstilrelaterade och att stora vinster kan göras genom att ta itu med problemen innan de förvärras." 

Hur ser vården ut i ett smartare samhälle? 

"Alla vet redan att i framtiden  kommer tekniken att underlätta våra liv, hjälpa oss att utföra våra jobb bättre och genomföra våra sysslor snabbare." 

 

Tilbaka

Industri 3.0

 

 

Vad blir nästa steg för tillverkning i ett smartare samhälle

"Tänk dig en produktionslinje där varje maskin kan köras automatiskt, lära nytt kontinuerligt och tillämpa logik i de olika funktionerna." 

 

Tilbaka

Konsumentupplevelse

Vad kan framtidens konsumenter förvänta sig?

"Vi går in i en ny era av digitalisering, där nästan alla aspekter av våra liv kommer stödjas och förbättras med hjälp av Artificiell intelligens (AI)." 

 

Tilbaka

Sami