Hur skapar vi ett smartare samhälle?

Så här tänker vi

Med hjälp av Tietos expertis inom digitalisering utvecklar vi ständigt innovativa lösningar med ett mål i sikte – att forma ett smartare samhälle som förutser människors behov. I varje fas i livet. För oss innebär det att vi kontinuerligt och outtröttligt tar till oss nya trender, tekniker, resurser och människor.

Tillit och Transparens

Kan en datadriven strategi skapa ett smartare samhälle?

"Miljarder gigabyte data skapas från vitt olika källor varje dag,  t ex från dina sociala media-aktiviteter, genom sensorer och  genom vår användning av offentliga tjänster." Läs mer här

Samarbete är ett måste för att skapa ett smartare samhälle

"Det kommer att bli möjligt att bygga ett typ av neutralt nätverk där data kan delas oberende av vilken plattform repektive nod körs på." Lär mer här

 

 

Tilbaka

Artificial Intelligence

Cristina

Kan AI hjälpa till att skapa ett jämlik samhälle?

"Vi tror att artificiell intelligens (AI) både kan göra våra liv enklare och hjälpa oss skapa ett mer jämlikt samhälle. AI som är artificiellt konstruerat kan hjälpa oss att undvika många av de fördomar som finns hos oss människor."  Läs mer här

Hur redo är vi för Artificiell Intelligens?

"De nästkommande 20 åren kommer AI teknilogin att ha en dominerande inverkan inom alla omården i våra liv." Läs mer här

 
 

I framtiden är det AI som styr, men människan som leder

"AI har förmågan att identifiera falska nyheter och därmed hjälpa människor att konsumera information på ett mer ansvarsfullt sätt." Lär mer här

Ett smartare samhälle – med artificiell intelligens 

"2017 kan mycket väl vara det år som människor fick uppleva applikationer med Artificiell intelligens (AI). På Tieto säger vi att vi bara har fått se början." Lär mer här

 

 

Tilbaka

Healthcare & Wellbeing

 

Framtidens vård och omsorg i ett smartare samhälle

"Det är ett faktum att många sjukdomar idag är livsstilrelaterade och att stora vinster kan göras genom att ta itu med problemen innan de förvärras." Läs mer här

Hur ser vården ut i ett smartare samhälle? 

"Alla vet redan att i framtiden  kommer tekniken att underlätta våra liv, hjälpa oss att utföra våra jobb bättre och genomföra våra sysslor snabbare." Läs mer här

 

 

Tilbaka

Industry 3.0

 

 

Vad blir nästa steg för tillverkning i ett smartare samhälle

"Tänk dig en produktionslinje där varje maskin kan köras automatiskt, lära nytt kontinuerligt och tillämpa logik i de olika funktionerna." Lär mer här

 

 

Tilbaka

Consumer Experience

Vad kan framtidens konsumenter förvänta sig?

"Vi går in i en ny era av digitalisering, där nästan alla aspekter av våra liv kommer stödjas och förbättras med hjälp av Artificiell intelligens (AI)." Lär mer här

 

 

Tilbaka

Sami