Hur skapar vi ett smartare samhälle?

Med innovativa projekt som använder de senaste teknikerna med mänskligt fokus

Med hjälp av Tietos expertis inom digitalisering utvecklar vi ständigt innovativa lösningar med ett mål i sikte – att forma ett smartare samhälle som förutser människors behov. I varje fas i livet. Det är motivet för oss att använda våra resurser på ett bättre sätt och att förenkla tidskrävande moment som påverkar oss dagligen. Och som slutligen gör att vi kan hjälpa företag och organisationer att skapa intelligenta lösningar som gynnar alla delar av samhället.

Nedan delar några av våra experter med sig av sina åsikter och insikter om vad ett smartare samhälle är och hur vi kan ta oss dit. För att ge dig idéer om vad som kan göras redan idag, presenterar vi även några av våra senaste projekt där vi har samarbetat med våra kunder.

Kan artificiell intelligens hjälpa till att skapa ett jämlikt samhälle?

Cristina

"Vi tror att artificiell intelligens (AI) både kan göra våra liv enklare och hjälpa oss skapa ett mer jämlikt samhälle. AI som är artificiellt konstruerat kan hjälpa oss att undvika många av de fördomar som finns hos oss människor."

Cristina Petrescu, chef för offentlig sektor hos Tieto, delar sina tankar om hur AI kan bidra till ett mer jämlikt samhälle. 

Kan en datadriven strategi med människan i centrum skapa ett smartare samhälle?

"Miljarder gigabyte data skapas från vitt olika källor varje dag,  t ex från dina sociala media-aktiviteter, genom sensorer och  genom vår användning av offentliga tjänster." 

Anne Räsänen, Head of Public, Healthcare and Welfare, Tieto Finland, reflekterar över de enorma möjligheter dagens datamängder medför.

Vad kan framtidens konsumenter förvänta sig av ett smartare samhälle?

Sami

"Vi går in i en ny era av digitalisering, där nästan alla aspekter av våra liv kommer stödjas och förbättras med hjälp av Artificiell intelligens (AI)."

Läs bloggen av Sami Uski, Advisor Customer Experience, Financial Services, Tieto.

Framtidens vård och omsorg i ett
smartare samhälle

"Det är ett faktum att många sjukdomar idag är livsstilrelaterade och att stora vinster kan göras genom att ta itu med problemen innan de förvärras." 

Johan Höglund, Chef för hälso- och sjukvård, välfärd och utbildning inom Tieto, delar med sig av sina insikter krign hur nyttjandet av artificiell intelligens (AI) och nya processer kommer att göra hälso- och välfärdssektorn effektivare.

I framtiden är det AI som styr, men det är människan som leder

"AI har förmågan att identifiera falska nyheter och därmed hjälpa människor att konsumera information på ett mer ansvarsfullt sätt."

Fredrik Ring, Chef för affärs- och IT-förnyelse på Tieto, reflekterar över AI: s kraft."

Hur ser vården ut i ett smartare
samhälle? 

"Alla vet redan att i framtiden  kommer tekniken att underlätta våra liv, hjälpa oss att utföra våra jobb bättre och genomföra våra sysslor snabbare."

Matti Ristimaki, chef för Data-Driven Business inom hälsa, välbefinnande och publika sektorn på Tieto, delar sina insikter om hur framtiden för vården kommer att se ut.

Hur redo är vi för Artificiell Intelligens och ett smartare samhälle?

"De nästkommande 20 åren kommer AI teknilogin att ha en dominerande inverkan inom alla omården i våra liv."

Christian Guttmann, Global chef för Artificiell Intelligens and Datavetenskap (Data Science), delar med sig av sina insikter om framtidens smarta samhälle och artificiell intelligence."

Samarbete är ett måste för att skapa ett smartare
samhälle

"Det kommer att bli möjligt att bygga ett typ av neutralt nätverk där data kan delas oberende av vilken plattform repektive nod körs på."

Maria Kumle, chef för nya lösningar på Tieto, delar med sig av sina insikter om varför samarbete är en framgångsfaktor i det smartare samhället."

Ett smartare samhälle – med artificiell intelligens 

"2017 kan mycket väl vara det år som människor fick uppleva applikationer med Artificiell intelligens (AI). På Tieto säger vi att vi bara har fått se början."

Taneli Tikka, Innovationschef på Tieto, delar med sig av sin vision om hur Artificell intelligens främjar tillväxt i det smartare samhället."

Vad blir nästa steg för tillverkning i ett smartare samhälle?

"Tänk dig en produktionslinje där varje maskin kan köras automatiskt, lära nytt kontinuerligt och tillämpa logik i de olika funktionerna."

Rory Moore, Chef industirella tjänster, delar med sig av sina insikter om det som kan benämnas en revolution inom tillverkningsindustrin."

Kundreferenser

Integrerade
vårdkedjor 

Varför teknologi och äldre ska bli kompisar

Intelligenta sätt
att arbeta 

Hur smarta kontor/hus skapar smarta medarbetare

Effektivare
förvaltning

 Hur bussar förbättrar jämlikhet i skolan

Trafik &
logistik

 Hur mjölk förbättrar säkerheten på Finlands vägar 

Vill du veta mer om ett smartare samhälle?

Ja, håll mig uppdaterad om kommande insikter kring hur vi kan forma ett smartare samhälle

Tack för ditt interesse!

Förändring skapar vi tillsammans

Att bidra till positiv förändring är en pågående process. Vi kommer att fortsätta att uppdatera den här sidan med inspirerande exempel. Och vi letar ständigt efter nya partners som har samma ambitioner som vi. Om din organisation vill delta – meddela oss så kontaktar vi dig

Intresserad av att vara med och bidra? Sök någon av våra lediga tjänster >>>

Hur vårt arbete uppmärksammas

Top100
Edge