Hur formar vi ett smartare samhälle?

Så här tänker vi

Med hjälp av Tietos expertis inom digitalisering utvecklar vi ständigt innovativa lösningar med ett mål i sikte – att forma ett smartare samhälle som förutser människors behov. I varje fas i livet.

För oss innebär det att vi kontinuerligt och outtröttligt tar till oss nya trender, tekniker, resurser och människor.

Här nedan diskuterar och berör vi några av de fenomen som spelar huvudrollerna i vår uppgift - och förhoppningsvis ger dig nya insikter om hur framtiden för ett smartare samhälle skulle kunna vara.

Tillit och Transparens

Tillit är inte längre ett enkelt begrepp kopplat till blind auktoritet. Parallellt med att ett smartare samhälle formas har tilliten förändrats från institutionell till distribuerad, sk "Wisdom of Crowds". Vi kräver transparens idag, men i vilken utsträckning är det användbart? Förtroende måste förtjänas, men på vilka villkor?

Digitalisering och ny teknik formar drastiskt om våra åsikter om dessa begrepp. Det är dags att ta till sig den verkligenheten. 

Ladda ner vår rapport Wisdom Of Crowds kostnadsfritt och läs om vilken roll tillit och öppenhet kommer att spela för din organisation och i formandet av ett smartare samhälle.

 

Ladda ner

 


 

Ill1

 

 

Skulle du lita mer på en AI-bots diagnos än en doktors?

AI kommer att bli en kraftfull beslutsfattare tack vare dess förmåga att ta hänsyn till fler variabler än det mänskliga sinnet. Men vad betyder det för tilliten? Hur reagerar vi i verkligheten på tex företag som använder AI och var sätter vi gränsen?

Ladda ner vår rapport Wisdom Of Crowds kostnadsfritt och lär dig om AI och tillit i framtiden.

Download

 

Skulle du lita på en robot som kollega?

I framtiden kommer tekniken ta över olika arbetsområden och befria människor från hårda och ibland farliga jobb. Men hur kommer tillliten mellan företag och människor att påverkas? I vilken utsträckning kommer vi lita på maskiner?

Ladda ner vår rapport Wisdom Of Crowds kostnadsfritt och få insikt om utmaningarna kring tillit i det framtida arbetslivet.

Download

Ill2

 

Ill3

 

 

Den största innovationen efter internet?

I det smartare samhället kommer insyn och öppenhet inte att vara ett alternativ, utan ett krav. I transaktioner och i produktion kommer blockchain göra det möjligt. Tanken är att bygga förtroende, men vill folk verkligen veta allt, om den information som framkommer kan ifrågasätta den egna moralen i de val man gör - och är dagens organisationer verkligen redo att visa upp allt?

Ladda ner vår rapport Wisdom Of Crowds kostnadsfritt och lär dig om blockchain för att skapa tillit genom öppenhet:

DownloadVad gör att du litar på vissa företag?

Tillit har förändrats från institutionell tillit, till ett distribuerat socialt koncept. Människor söker mening och ord sprider sig snabbare än någonsin. Istället för materiella värden förväntar vi oss nu att företagen strävar efter ett högre syfte. Så om ett företag inte uppfyller kraven från massorna, vad händer med tilliten? Är enda sättet att skapa sann lojalitet, att tillfredställa folkmassorna?

Ladda ner vår rapport Wisdom Of Crowds kostnadsfritt och få insikt om kundsyftet i den nya distribuerade tilliten.

Download

Ill4

 

AIHealthcareIndustryConsumer

Ladda ner rapporten: Wisdom of Crowds

Wisdomofcrowds
Parallellt med ökad digitalisering och transparens som är grunden I ett smartare samhälle har tilliten förändrats från institutionell till distribuerad: Hur skapar och behåller organisationer tillit och lojalitet i ett smartare samhälle där total transparens råder?

Tack för ditt intresse. Vi har skickat rapporten till din mail. 

Kom och diskutera frågor kring det smartare samhället med oss!

Leadership and Technology - AW med Tieto och Anders Hansen

Välkomna till en en kväll med fullt fokus på personlig utveckling, ledarskap och teknologi! Huvudgästtalare för kvällen är Anders Hansen om ämnet - Mirakelmedicinen för hjärnan. 

Vänligen observera att eventet är på svenska och kräver en separat registrering. (fulltecknad) 

Klicka här för att läsa mer

 

Bilde

Innovativa exempel

Integrerade vårdkedjor 
 

Varför teknologi och äldre ska bli kompisar. Läs mer här.

Intelligenta sätt att arbeta 
 

Hur smarta kontor/hus skapar smarta medarbetare. Läs mer här.

Effektivare förvaltning
 

 Hur bussar förbättrar jämlikhet i skolan. Läs mer här.

Trafik & logistik
 

 Hur mjölk förbättrar säkerheten på Finlands vägar. Läs mer här.

Skola

Hur öppna integrerade ekosystem bidrar till en likvärdig utbildning. Läs mer här

Delta i konversationen!

FB
LI
Twitter
IG
YT

Hur vårt arbete uppmärksammas

Som ett av endast tre nordiska företag, har Tieto blivit rankat till ett av världens 100 främsta techbolag av Thomson Reuters. 

 

Top100

Tieto Sverige har som första IT-bolag i världen fått en jämställdhetscertifiering från den schweiziska stiftelsen EDGE. 

Edge