Hur formar vi ett smartare samhälle?

Så här tänker vi

Med hjälp av Tietos expertis inom digitalisering utvecklar vi ständigt innovativa lösningar med ett mål i sikte – att forma ett smartare samhälle som förutser människors behov. I varje fas i livet.

För oss innebär det att vi kontinuerligt och outtröttligt tar till oss nya trender, tekniker, resurser och människor.

Här nedan diskuterar och berör vi några av de fenomen som spelar huvudrollerna i vår uppgift - och förhoppningsvis ger dig nya insikter om hur framtiden för ett smartare samhälle skulle kunna vara.


 

Ill1

 

 

Skulle du lita mer på en AI-bots diagnos än en doktors?

AI kommer att bli en kraftfull beslutsfattare tack vare dess förmåga att ta hänsyn till fler variabler än det mänskliga sinnet. Men vad betyder det för tilliten? Hur reagerar vi i verkligheten på tex företag som använder AI och var sätter vi gränsen?

AI

 

Skulle du lita på en robot som kollega?

I framtiden kommer tekniken ta över olika arbetsområden och befria människor från hårda och ibland farliga jobb. Men hur kommer tillliten mellan företag och människor att påverkas?

Industry

Ill2

 

Ill4

 


Vad gör att du litar på vissa företag?

Tillit har förändrats från institutionell tillit, till ett distribuerat socialt koncept. Människor söker mening och ord sprider sig snabbare än någonsin. Istället för materiella värden förväntar vi oss nu att företagen strävar efter ett högre syfte. Så om ett företag inte uppfyller kraven från massorna, vad händer med tilliten? Är enda sättet att skapa sann lojalitet, att tillfredställa folkmassorna?

Ladda ner vår rapport Wisdom Of Crowds kostnadsfritt och få insikt om kundsyftet i den nya distribuerade tilliten.

Download

Kan en datadriven strategi skapa ett smartare samhälle?

"Miljarder gigabyte data skapas från vitt olika källor varje dag,  t ex från dina sociala media-aktiviteter, genom sensorer och  genom vår användning av offentliga tjänster.

Samarbete är ett måste för att skapa ett smartare samhälle

"Det kommer att bli möjligt att bygga ett typ av neutralt nätverk där data kan delas oberende av vilken plattform repektive nod körs på."

AI

 

HW

 

Industry

 

Consumer

 

Innovativa exempel

Integrerade vårdkedjor 
 

Varför teknologi och äldre ska bli kompisar. Läs mer här.

Intelligenta sätt att arbeta 
 

Hur smarta kontor/hus skapar smarta medarbetare. Läs mer här.

Effektivare förvaltning
 

 Hur bussar förbättrar jämlikhet i skolan.

Trafik & logistik
 

 Hur mjölk förbättrar säkerheten på Finlands vägar.

Skola för framtiden
 

Hur öppna integrerade ekosystem bidrar till en likvärdig utbildning. Läs mer här

Medborgarna i centrum
 

Smarta digital lösningar kan bidra till en bättre omsorg, Läs mer.

Vill du vara med och forma ett smartare samhälle?

Booster

Vill du arbeta inom ett globalt nätverk av dedikerade individer med projekt som formar ett smartare och mer effektivt samhälle för alla?

Då föreslår vi att du utforskar avdelningen öppna positioner –innovativa möjligheter både för den som är i början av sin karriär och för branschexperter.

Kolla in våra öppna positioner här

Ladda ner rapporten: Wisdom of Crowds

Wisdomofcrowds
Parallellt med ökad digitalisering och transparens som är grunden I ett smartare samhälle har tilliten förändrats från institutionell till distribuerad: Hur skapar och behåller organisationer tillit och lojalitet i ett smartare samhälle där total transparens råder?

Tack för ditt intresse. Vi har skickat rapporten till din mail. 

Hur vårt arbete uppmärksammas

Som ett av endast tre nordiska företag, har Tieto blivit rankat till ett av världens 100 främsta techbolag av Thomson Reuters. 

 

Top100

Tieto Sverige har som första IT-bolag i världen fått en jämställdhetscertifiering från den schweiziska stiftelsen EDGE. 

Edge

Delta i konversationen!

FB
LI
Twitter
IG
YT