eArkiv 360°

Låt oss säkra din information, så att du kan fokusera på framtiden

Arkivet är företagets minne

företagets minne

Är du en av dem som tycker att arkiv är tråkigt? Du är inte ensam. Arkiv kanske inte är så spännande, men det är väldigt viktigt. För många organisationer är det verksamhetskritiskt att den informationen man äger inte går förlorad.

Utan minne är företaget sårbart

Utan minne är företaget sårbart

Föreställ dig hur ditt liv hade varit utan långtidsminne. En skrämmande tanke, inte sant? En verksamhet utan ett dedikerat arkiv minns kanske ett år, om man har tur minns man två. Men viktig information som skrevs för 5 år sedan? För 10 år sedan? Anställda byts ut men verksamheten kvarstår. Dagens ledare har därför ett stort ansvar att information som skapats finns kvar i verksamheten även när personal försvinner.

Allt ska inte sparas i långtidsminnet

Allt ska inte sparas i långtidsminnet

Vi skiljer mellan kort och långtidsminne. Den anställde är korttidsminnet i verksamheten. Korttidsminnet bearbetar information och beslutar om vad som ska lagras i långtidsminnet. Arkivet är verksamhetens långtidsminne, som ser till att viktig information inte går förlorad.

eArkiv är minnet som din verksamhet behöver

eArkiv är minnet

Vi ger organisationen verktyg för att komma ihåg det som är viktigt och ser till att informationen aldrig går förlorad. Kunskap är makt, och genom att välja oss som leverantör till ditt digitala arkiv kan du alltid vara säker på att dina kunskaper är i tryggt förvar i enlighet med gällande krav och lagstiftning.

Hämta broschyr

broschyr earkiv
Läs mer om eArkiv 360° i vår broschyr.

Tack för ditt intresse. Vi skickar broschyren till din e-postadress.

VI LEVERERAR ÄRENDE- OCH ARKIVSYSTEM TILL FLER ÄN 700 VERKSAMHETER OCH 200 000 ANVÄNDARE

kraftringen
norrvatten
sollentunahem

Kontakta oss

contact