Nyckeln till effektivare cancervård

Digital Diagnostik

Digital diagnostik

Regeringen beslutade nyligen att cancervården ska effektiviseras och väntetiderna kortas. Idag kan patienter få vänta upp till månader* från vävnadsprov till behandlingsstart trots att tid kan vara avgörande för att bota cancern. 

Genom att digitalisera processerna från remiss till prov och resultat kan tiden till vård kortas ner avsevärt för vissa diagnoser, från t.ex. 45 till 5 dagar. Digital diagnostik bidrar till bättre vård, kortare väntetider, och högre livskvalitet. Det är patienten som är den största vinnaren men det stannar inte där. Vårdgivaren kan nu till exempel erbjuda alla sina patienter en förbättrad cancervård, får bättre kontroll över budgetering och anslag samt behåller kontrollen över egen vårddata. 

Ladda ner vår presentation här

 * Väntetider i cancervården, Socialstyrelsen, december 2015

Digital diagnostik

Tieto tar ansvar för helhetsuppdraget

Tietos roll är att samla rätt kompetens och ta helhetsuppdraget att leverera framtidens diagnostik. Samarbete med partners är därmed en central del i Tietos åtagande. Tieto arbetar med ledande företag inom områden som processutveckling, laboratorieutrustning och digital bildhantering. 

Digital Diagnostik

Moderna system för moderna kliniska laboratorier

Tieto är den ledande leverantören av laboratorieinformationssystem i Norden och har erfarenhet av kliniska laboratorier. Vi arbetar aktivt för att kunna tillhandahålla de mest produktiva, skalbara och processinriktade systemen på marknaden. Vare sig det gäller hematologi, patologi, bakteriologi eller andra specifika arbetsflöden ger Tieto användarna maximal prestanda. Läs mer här >>

Våra lösningar

1. Total outsourcing av laboratorierprocesser

Detta är det mest omfattande åtagandet. Tieto ansvarar för att digitalisera patologiprocessen från remiss till svar och levererar en samordnand lösning. Tillsammans med underleverantörer och partners levererar vi hela kedjan. Här ingår all utrustning, verktyg och förbrukningsartiklar samt förändringsledning. I detta åtagande ingår även område 2 och/eller 3. 

2. Informationssystem och bildhantering

Tieto har lång erfarenhet av att utveckla och leverera informationssystem till sjukvården. I det här erbjudandet ingår just det. Tieto levererar informationssystemen för digital diagnostik och optimerade arbetsflöden, samt ser över alla de verktyg och processer som måste uppdateras. Kan levereras var för sig, eller i kombination med område 1 eller 3.

3. Hantering av klinisk information

Smarta system för hantering av kliniska data är, och blir alltmer, grunden för effektiva behandlingsprocesser. Tieto kan i detta erbjudande tillsammans med partners leverera hela det så kallade "Clinical Content Management", den uppsättning system som samlar och strukturerar data. Vi erbjuder leverantörsneutral lagring, hantering och delning av data. 

Videos

Tieto Digital Diagnostik - Västra Götalandsregionen

Intervju med Henrik Plym-Forshell, Försäljningschef Digital Diagnostik

Talare: Björn Myrvold och Ingvar Rydén, Tieto

Patos video

 

Håll dig uppdaterad

Aktiviteter

Träffa oss på Vitalis

Du träffar oss i Tietos monter  B09:12 tillsammans med Visiopharm.

Onsdag den 26 april kl 14.00 - 14.35 kommer vi att presentera digitaliseringen av cancervården. Talare: Henrik Plym-Forshell, Affärsområdesansvarig, Lab, Tieto och Richard Lindelöf, CEO Visiopharm

Läs mer och anmäl dig här

 

Nyheter

Tieto och Västra Götalandsregionen inleder storsatsning för effektivare cancervård
24 september 2015

Västra Götalandsregionen (VGR) ska som första region i landet inrätta ett samordnat och heltäckande digitalt verksamhetsstöd för sin patologiverksamhet. Syftet är att digitalisera och effektivisera diagnostik av cancersjukdomar, kvalitetssäkra analyser och att väsentligt förkorta väntetider - från remiss till svar.

Läs mer här

 

Kundreferenser

Oulo Universitetssjukhus i samarbete med Tieto

Läs mer här

Kontakta oss

Möt oss på Lab Dagarna!

Träffa oss den 14-15 November, Epicenter Stockholm.

Mer information kring programmet, läs mer.

Därför Tieto

Vi har lång erfarenhet av IT-projekt och digitalisering inom vården i Norden, däribland en ledande roll inom projekt som berör IT-patologi och Laboratorieteknologi. Vi har också kunskapen och förmågan att genomföra stora förändringsprojekt, något som är avgörande för lyckade digitaliseringsprojekt.

En nyckel till framgång är att skapa optimala helhetslösningar genom att plocka ihop det bästa från olika aktörer på marknaden – något Tieto som systemintegratör har unik möjlighet att göra. Samtidigt tar Tieto helhetsansvaret och förblir er kontaktpunkt i hela genomförandet.

Ni blir med oss inte inlåsta i specifika system då våra lösningar är leverantörsneutrala. Det innebär att dels att ni håller öppet för framtida byte av applikationer/leverantörer utan att få problem med befintlig data, men framförallt skapas snabbare tillgång till data som ger bättre patientvård. Slutligen, dessa lösningar erbjuds med en flexibel affärsmodell efter ert behov där ni alltid garanteras förutsägbara kostnader, något som är av stor vikt inom sjukvården idag.

Tillsammans gör vi sjukvården bättre!