Tieto i Almedalen 2018

Två dagar fyllda med diskussioner kring digitalisering och formandet av ett smartare samhälle

Program

Smartare samhälle: Digital säkerhet

Måndag den 2 juli, kl. 13.00–17.30

Moderator: Antoni Lacinai

13.00–13.40 Vem har rätt till medborgarnas data?

Medborgarnas data beskrivs ibland som den viktigaste råvaran i ett alltmer digitaliserat samhälle. Med hjälp av öppen data kan offentlig och privat sektor samverka för att skapa nya och bättre välfärdstjänster. Men i dag är det endast ett fåtal kommuner i Sverige som har en strategi för att tillhandahålla öppna data. Hur ska kommuner gå tillväga för att tillgängliggöra data, utan att kompromissa med varken medborgarnas integritet eller den digitala säkerheten? Vilka krav bör kommunerna ställa i upphandlingar och på befintliga leverantörer?

Deltagare:

 • Katarina von Goês, Kanslichef Expertgruppen för digitala investeringar Regeringskansliet
 • David Schreiber, Advokat offentlig verksamhet och upphandling, dataskydd Front Advokater  
 • Jessica Carragher Wallner, Specialist digital transformation offentlig sektor, PWC  
 • Cristina Petrescu, Chef offentlig sektor Tieto  
 • Moderator: Antoni Lacinai  

13.45–14.00 Digital säkerhet i kommunen - vilka är fallgroparna?

Digitala säkerhetshot ställer allt högre krav på kommunerna att arbeta medvetet och systematiskt med säkerhetsfrågorna. Men vad är allra viktigast att tänka på? Och vad finns det för fallgropar? Välkommen till en genomgång av de tio bästa tipsen för digital säkerhet i kommunen. 

Deltagare:   

 • Maria Nordgren, Säkerhetsexpert Tieto 
 • Moderator: Antoni Lacinai 

14.15–14.55 Digital säkerhet- klarar myndigheterna de högre kraven?

Transportstyrelsens outsourcing av it-tjänster slutade i ett praktfiasko där hemligstämplade uppgifter riskerade läcka till obehöriga. Vad kan man lära sig av det som hände? Vad ska myndigheter och offentliga aktörer tänka på för att undvika att det sker igen?

Deltagare:     

 • Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
 • Karl-Fredrik Björklund, vice Ordf. Forum för Dataskydd och Partner advokatfirman Carler
 • Richard Oehme, Direktör cybersäkerhet och samhällssäkerhet PWC  
 • Håkan Dahlström, Sverigechef Tieto  
 • Moderator: Antoni Lacinai  

15.00–15.15 Digital säkerhet på myndigheten - vilka är fallgroparna?

Digitala säkerhetshot ställer allt högre krav på myndigheterna att arbeta medvetet och systematiskt med säkerhetsfrågorna. Men vad är allra viktigast att tänka på? Och vad finns det för fallgropar? Välkommen till en genomgång av de 10 bästa tipsen för digital säkerhet på myndigheter. 

Deltagare: 

 • Maria Nordgren, Säkerhetsexpert Tieto    
 • Moderator: Antoni Lacinai 
   

 

15.30–16.10 Digital säkerhet i de samhällskritiska funktionerna

I takt med att samhället blir allt mer uppkopplat ställs vi inför nya utmaningar. En av dessa utmaningar är frågan om digital säkerhet i vår samhällskritiska digitala infrastruktur. Förra året utsattes företag och offentliga tjänster för IT-attacker i en större skala än någonsin och många av attackerna misstänks vara statsunderstödda. Hur står det till med den digitala säkerheten i vår samhällskritiska infrastruktur? Hur kan privata och offentliga aktörer samverka för att öka säkerheten i Sverige?

Deltagare:  

 • Mats Lundbäck CTO, Telia  
 • Anna-Carin Joelsson, CIO Ellevio  
 • Mats Kellqvist, Direktör cybersäkerhet samhällsinfrastruktur PWC  
 • Carl Lindholm, Affärsutvecklare energisektorn, Tieto  
 • Moderator: Antoni Lacinai  
   

Smartare samhälle: Digital vård och omsorg

Tisdag den 3 juli, kl. 9.00–12.15

Moderator: Åsa Lindell

09.00–09.40 Digital hemsjukvård kortar vårdköer

Långa köer i hälso- och sjukvården utsätter sjuka människor för onödigt lidande och att minska dessa köer har blivit en av svenskarnas högst prioriterade valfrågor.
Samtidigt kan digitala lösningar för hemsjukvård bidra till kortare köer genom att avlasta sjukvården och använda patienten som en resurs. Vilka är fördelarna för patienten? Vilka möjligheter finns och vilka är hindren för en mer effektiv hemsjukvård?

Deltagare:  

 • Peter Graf, VD, 10hundra  
 • Ulrika Giers, Affärsutvecklare sjukvård och omsorg  Tieto  
 • Jahn Sundin , Produktchef Omsorg  Tieto  
 • Nina Lahti, Chef innovationsplatsen  Karolinska sjukhuset   
 • Jonas Hampus, Sektionschef Omvårdnadsförvaltningen  Falun kommun  
 • Moderator: Åsa Lindell 

09.50–10.30 Varför saknas det en gemensam standard för vårdinformation i Sverige?

Många medborgare upplever att det är svårt att få tillgång till sin kompletta vårdjournal. Dessutom har innovatörer svårt att utveckla heltäckande vårdtjänster eftersom det saknas en gemensam standard för vårdinformation. Vilka är de konkreta fördelarna med gemensamma standarder? Och varför är det inte redan genomfört?

Deltagare:

 • Mikael Wintell, CTO/CMIO VGR ordförande i HL7 Sverige  
 • Inge Andersson, Produktchef Sjukvård och omsorg  Tieto  
 • Niklas Eklöf, Chef strategi och samordning  E-hälsomyndigheten  
 • EvaMaria Nerell, Utredare  Socialstyrelsen  
 • Johan Assarsson, CEO Inera AB 
 • Moderator: Åsa Lindell  

10.40–11.10 Rätt cancerdiagnos genom artificiell intelligens

Genom artificiell intelligens kan vi snart diagnostisera cancer och andra sjukdomar utan mänsklig inblandning. Vilka möjligheter och hinder finns det i en ökad användning av AI i svensk sjukvård? Kan det leda till minskade ledtider och ökad patientsäkerhet? Vad behöver förändras för att detta ska bli verklighet inom en inte alltför snar framtid?

Deltagare:  

 • Lars Leijonborg, Ordförande Cancerkommissionen och bl.a. fd forskningsminister
 • Christian Guttmann, Global chef AI och innovation, VP  Tieto  
 • Ulf Hertin, Healthcare lead  SAS-institute  
 • Mikael Wintell, CTO/CMIO VGR, ordförande i HL7 Sverige  
 • Fabian Bolin, VD och grundare War On Cancer   
 • Therese Sjöberg, Innovationsledare, Innovationsplatsen Karolinska sjukhuset  
 • Moderator: Åsa Lindell  

11.15–12.00: Så revolutionerar svenska startups vården

Kan artificiell intelligens bidra till att fler patienter får rätt diagnos och behandling i sjukvården? Hur kan big data bidra till att minska antalet fallolyckor bland äldre? Tillvaratar landstingen den innovationskraft som finns i den svenska startup-communityn? Under detta seminarium diskuterar Tietos innovationschef och företrädare från svenska start-ups hur digitala lösningar kan påverka vårdsektorn och dess framtid och hur AI-beslutsstöd kan påverka primärvården.

Tieto berättar också om sitt AI inkubatorsprogram för startups där man tillsammans med den offentliga sektorn har skapat nya AI-lösningar inom digital hälsa och sjukvård.

Deltagare:

 • Jenni Nordborg, Direktör och avd.chef Hälsa, Vinnova
 • Emanuel Vedefors, VD och grundare Salus Mea
 • Martin Lindman, VD Doktor.se
 • Ishtar Touailat, Innovationschef Datadriven business, Tieto
 • Moderator: Åsa Lindell  

Smartare samhälle: Den digitala medborgaren

Tisdag den 3 juli, kl. 12.15–16.40

Moderator: Åsa Lindell

12.15-12.50 Lunchseminarium, Hur bygger man tillit i en värld med ökande krav på transparens?

I den annalkande frammarschen av nätverksekonomin, blir det allt svårare att skapa förändring i samhället utan att bjuda in medborgarna till dialog. Men för att detta ska ske så krävs en ny syn på hur man bygger tillit i en värld med ökande krav på transparens.

I rapporten 'Wisdom of crowds - shaping trust in the era of transparency' ger Tieto sin syn på hur detta kan gå till samt presenterar resultat och insikter.

Deltagare:

 • Martin Karlsson, Analytiker Future reseach  
 • Paul Jones Winlund, Head of Foresight Sweden Tieto  
 • Moderator: Åsa Lindell

13.00-13.45 Nätverksbaserad tillit i den digitala eran

Att medborgare har förtroende för företag, banker, media, institutioner och myndigheter blir allt mindre självklart. I dagens digitala samhälle skapas förtroendet oftare mellan enskilda användare, i större nätverk eller i ”the wisdom of the crowds”, som tjänster som TripAdvisor och Yelp bygger på. Hur påverkar detta skifte i tillit hur företag, myndigheter och offentlig sektor måste jobba? Hur skapar man tillit i den digitala eran med total transparens?  
 
En panel med representanter från näringsliv och offentlig sektor diskuterar frågan och till grund ligger ligger resultatet från Tietos rapport "Wisdom of crowds  - shaping trust in the era of transparency” 

Deltagare:

 • Anna Felländer, Digitaliseringsekonom och senior rådgivare BCG
 • Henrik Tjärnström, VD Kindred (fd Unibet Group)
 • Jonas Bergström, VD och grundare Scandinavian man
 • Marie-Louise Forsberg, Chef retail Tieto
 • Björn Larsson, Marknadsdirektör Coop
 • Moderator: Åsa Lindell 

15.00-15.40 Ett kontantlöst samhälle - ett tryggare och enklare samhälle, eller?

Enligt forskning från KTH kommer Sverige vara kontantlöst den 24 mars år 2023. Vilka krafter driver ett kontanlöst samhälle och vilka blir de stora vinnarna om kontanterna försvinner? Vad betyder ett kontantlöst samhälle för medborgarna och konsumenterna?  

Hur påverkas förtroendet för finansiella institutioner när pengarna blir till något helt abstrakt? Hur skapar vi trygga och inkluderande betaltjänster som kan användas av alla? 

Deltagare:

 • Kerstin af Jochnick, förste vice Riksbankschef  
 • Johan Hedelin, Chef avdelningen för analys/advocacy Konkurrensverket   
 • AnnaLena Wretman VD, GetSwish  
 • Jeanette Jäger, VD Bankgirot  
 • Björn Eriksson, Ordförande Kontantupproret  
 • Patrik Centellini, Lead consultant finansiella tjänster Tieto   
 • Moderator: Åsa Lindell  

Hitta till Tieto i Almedalen

Måndag 2 juli – tisdag 3 juli Här i trädgården vid Hotel Stenugnen hittar du oss, en plats för inspiration och spännande möten

Vi som är på plats i Almedalen

Tjänster och funktioner utvecklas och blir smartare, detta påverkar inviden men också samhället i stort.Tillsammans med kunder och partners är Tieto med och formar ett smartare samhälle.
Välkommen att boka möten med våra experter som är i Almedalen och var med i diskussionen.

Träffa våra ledare inom Offentlig Sektor

Cristina Petrescu

Cristina Petrescu

Chef Offentlig sektor

Jag brinner för innovation och digitaliseringsfrågor inom offentlig sektor. Jag är t.ex. övertygad om att artificiell intelligens (AI) både kan göra våra liv enklare, och även hjälpa oss skapa ett bättre och mer jämlikt samhälle. Där medborgarens behov sätts i centrum. Det, tillsammans med hur digitaliseringen generellt bidrar till ett effektivare samhälle, något som gynnar både företag och anställda, och inte minst medborgarna, är något jag gärna vill diskutera.  

Följ mig på LinkedIn och Twitter 

Läs mitt blogginlägg Kan artificiell intelligens hjälpa till att skapa ett jämlikt samhälle?

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Christian Guttmann

Christian Guttmann

Global Chef för AI och innovation, VP

Artificiell Intelligens förändrar våra liv fundamentalt. Det var anledningen till att jag för 25 år sedan bestämde mig för att ägna min karriär åt att främja artificiell intelligens och maskininlärning, och därför leder jag i dag AI-verksamhet och innovation på nästan alla kontinenter. På Tieto leder jag alla globala och svenska innovationsaffärer inom AI och jag är väldigt stolt över att nu bidra till att driva vårt svenska och nordiska AI-ekosystem framåt.

Särskilt inom AI och sjukvård har vi spännande och utmanande tider framför oss. I sådana tider är det ytterst viktigt att skilja mellan AI-spinn och AI-verklighet. I Almedalen vill jag gärna träffa personer som också ser en stor potential kring AI och jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och min vision om hur vi kan göra Sverige framgångsrikt hjälp av AI. Kontakta mig gärna!

Följ mig på Linkedin and Twitter.

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Ishtar Touailat

Ishtar Touailat

Innovationschef

-  Min drivkraft är att hjälpa privata såsom offentliga organisationer att nå sin fulla potential med fokus på Innovation, Datadrivna affärer och Artificiell Intelligens (AI) och med hjälp av Co-creation och samverkan. I Almedalen vill jag gärna diskutera hur vi tillsammans kan förbättra offentlig sektor med hjälp av ny teknik och data.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Deltar i: 

Så blir Sverige Europas hetaste industriland, Tisdag 3 juli, 15:00 - 16:00

Resursinnovation – nästa steg för det svenska startup-undret, Onsdag 4 juli kl. 11:15 - 12:00

Syfte, samverkan och innovation – receptet för att skapa livskraftiga företag i den digitala eran?, Onsdag 4 juli kl 18.00

Hur kan öppna data vara en nyckel för att lösa samhällets utmaningar?, Fredag 6 Juli kl 10:00 - 11:00

Boka in ett möte med mig i Almedalen

 

Ulrika Giers

Ulrika Giers

Affärsutveckling Offentlig sektor

- Tydlighet, tillgänglighet, tillit och transparens bör vara grundbulten i all kommunikation mellan kommun och medborgare. En möjlighet till snabbare handläggning av alla kommunala tjänster där samhällsinformationen behöver anpassas till medborgaren. Det kommer att bli ännu viktigare att digitalisera ”livshändelserna” för kommunmedborgarna. Vi står inför ett paradigmskifte där svårigheten att rekrytera kompetens i samma takt som trycket på utnyttjandet av tjänster inte kommer att gå ihop. Att kommunicera på medborgarnas villkor är en förutsättning. En nyckelfaktor för att få pusslet att gå ihop är att driva mot mer utnyttjande av välfärdstekniktjänster. Jag ser fram emot diskussioner om detta ämne men även mycket annat. Boka gärna ett möte! 

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Läs min artikel inlägg i Almegas rapport, mars 2018: Ett nationellt forum för kunskapsutbyte kan förbättra välfärdstjänster
 

Läs rapporten:
SIFO undersökning: Dataskydd och AI i offentlig sektor oroar svenskarna. Vad säger svenska medborgaren? 1000 svenskar har tyckt till om frågor som rör digitalisering av kommun, stat och landsting samt personlig integritet och datasäkerhet. Läs mer:

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Johan Höglund

Johan Höglund

Nordenchef hälsa och välfärd

- Hur skapar vi ett smartare samhälle där medborgarens behov är i centrum? Tänk dig möjligheterna om data kunde göras tillgänglig gränslöst för både invånare, vårdgivare och aktörer inom hälsosektorn i stort. Där medborgare är välinformerade och aktivt deltagande och engagerade i sin egen hälsa. På Tieto arbetar vi med att göra verklighet av detta – med partnerskap mellan aktörer och fler innovationer som bidrar till ett bättre och mer värdeskapande ekosystem. Vi tror att monoliternas era är över med lock-in av data i proprietära system och vi övergår till en öppen datamodell med standarder för hur data kan delas säkert och effektivt.
Jag ser fram emot diskussioner om detta ämne men även mycket annat. Boka gärna ett möte!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Läs mitt blogginlägg Framtidens vård och omsorg i ett smartare samhälle

Deltar i debatten: MedTech Café │Måndagen den 2 juli kl. 9:30-9:55, Gotlands Museum, Strandg 14, Visby.
 

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Cecilia Täkte

Cecilia Täkte

Nordenchef för Hälso- och sjukvård

– Är eHälsa 2025 en vision eller önskedröm? Jag hoppas få tala med dig om de utmaningar och möjligheter vi ser med digitaliseringen inom vården. För att nå visionen krävs förnyelse och ett enormt krafttag gällande både investeringstakten såväl som förändringstakten för att uppnå - en eHälsa i världsklass. I min roll handlar det om att hitta smarta lösningar på de problem och utmaningar som finns idag och i framtiden, där medborgaren alltid är i centrum. Boka gärna upp ett möte!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Deltar i debatten: Måndagen den 2 juli, kl. 19:30 - 22.00, Hur kan AI förnya och fördjupa välfärden? Plats: Strandgatan 18
 

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Mats_brandt

Mats Brandt

Sverigechef Offentlig sektor

- Jag älskar att utmana gamla strukturer och förlegade sätt att arbeta. Jag är redo att diskutera hur man kan ta sig till framtiden snabbare genom att effektivisera och dra bättre nytta av befintliga resurser- är Du? 

Följ mig LinkedIn ochTwitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Malin Söderlund

Malin Söderlund

Affärsansvarig Norden Hälso- och Sjukvård

- Låt oss prata om nästa generations IT-system för vården. De är öppna, modulära, patientcentrerade och skapade för nordens vårdsituation och behov. Jag ser fram emot spännande dialoger om de utmaningar och möjligheter som finns och hur vi tillsammans kan driva den digitala utvecklingen.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Cecilia Klinth

Cecilia Klinth

Kundansvarig Stat

- Jag är extra engagerad i frågor som rör digitalisering, förändring och möjligheterna med sourcing, framförallt inom Stat- och Myndighetssektorn då jag sett vilka effekter det har på utveckling och effektivisering av en organisation, förutsättningar för samverkan och i förlängningen för medborgaren.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Christer Björkendal

Christer Björkendal

Affärsutveckling Hälso- och Sjukvård

- Jag vill hjälpa till att skapa god vård och omsorg för Sveriges befolkning.
Något som jag och andra kan vara stolta över. Vägen dit pratar jag gärna och ofta om. Kontakta mig om du vill diskutera morgondagens möjligheter.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Inge Andersson

Inge Andersson 

Chef produktledning Hälsa och välfärd

- Jag brinner för att ge vårdens personal och alla invånare världsledande lösningar samtidigt som vi adresserar strukturella problem med kostnader, tillgänglighet, kvalitet etc. Ny teknik såsom AI, AR, VR, IoT och innovationer är viktiga möjliggörare, men vi måste alltid utgå från behoven och inte tekniken. Vi kan bli världsbäst på hälsa, både vårdande och förebyggande men behöver utmana oss själva lite mera.  Jag ser fram emot många givande diskussioner. Boka gärna ett möte!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Malin Böhn

Malin Böhn

Affärsansvarig Statliga myndigheter och universitet

Regeringen har som mål att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Samtidigt säger invånarna, enligt den SIFO-undersökning som Tieto låtit göra, att myndigheter och kommuner behöver bli bättre på att tillgängliggöra information.

Visst skapar digitalisering fantastiska möjligheter för verksamheter att arbeta smartare och effektivare, men det ställer också höga krav på digital säkerhet.

Jag har högt fokus på att stötta Stat- och Myndighetssektorn i arbetet kring säker digitalisering med svensk leverans och ser fram emot diskussioner kring dessa ämnen men även mycket annat. Är du nyfiken på Tietos erbjudande och vår SIFO-undersökning? Boka gärna ett möte!

 

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Peder Hofman-Bang

Peder Hofman-Bang

Affärsansvarig Business Intelligence & Analytics​

Äntligen börjar vi se lösningar för hälso- och sjukvården som använder artificell intelligens på riktigt. Det handlar bland annat om avancerad bildanalys, chat bots, triagering, distansmonitorering och framför allt om prediktiva analyser som hjälper vårdpersonalen i arbetet med enskilda patienter. Det här är ett superspännande område som kan bidra till fler vårdplatser, mindre stressad personal och allt fler patienter som inte behöver komma till sjukhuset, men ändå får den professionella hjälp de behöver. Det här pratar jag gärna hur mycket som helst om, så hör av dig!

 

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

​Leo Douglas

​Leo Douglas

Senior Affärskonsult, Hälsa och välfärd

Antalet multisjuka med kroniska sjukdomar ökar i Sverige över samtliga åldergrupper. Samtidigt behövs enligt SKL (2014) 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning. För att möta denna utmaning, måste vården ställa om och skifta till mer kostnadseffektiva alternativ och digitalisera sjukvården. Jag vill gärna diskutera hur vi kan avlasta och effektivisera vården samtidigt som vi förbättrar kvaliten och minskar kostnaderna för de stora antalet multisjuka i Sverige. Genom att nyttja dagens digitala lösningar och vårdtjänster, så kan vi redan idag flytta hem patienterna och ge vård på distans i deras hem. Samtidigt ställer det krav på både förändringsprocesser och nya arbetssätt. Boka gärna in ett möte med mig för att diskutera hur vi tillsammans kan lösa en av Sveriges stora sjukvårdsutmaningar!

Följ mig på LinkedIn

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Jahn Sundin

Jahn Sundin

Produktägare inom kommunal vård-och omsorg

Hur skapar vi mer tid för vårdtagaren? Idag skapas smarta digitala lösningar för bland annat hemsjukvård som bidra till kortare köer genom att avlasta sjukvården och där man använda patienten som en resurs i vården. Innovation och välfärdsteknik inom kommunal vård-och omsorg samt hemsjukvård transformeras i en digital era. Men takten är låg, och effektiviteten ligger en bit efter den privata sektorn. Allt fler IT-funktioner kommer i framtiden att digitaliseras och automatiseras. För att skapa rätt förutsättningar inom hemsjukvården, behövs mer utnyttjande av välfärdstekniktjänster. Jag ser fram emot diskussioner om detta ämne men även mycket annat. Boka gärna ett möte!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Läs mitt artikelinlägg i Socialchefsdagarna,  2017: Flera vårdgivare, en gemensam översikt

Se nyheten kring: Malmö först ut med nya vårdsystemet

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Lasse Haikonen

Lasse Haikonen

Konsultchef Sverige inom Offentlig sektor, hälsa och välfärd

Dagens utveckling inom digitalisering skapar enorma möjligheter för både medborgare och företag men också utmaningar. Hur kan vi säkerställa att vi skapar både kvalitativa och kvantitativa nyttor utan att åsidosätta säkerhet och den personliga integriteten? Att företag behöver etablera en digitaliseringsstrategi är klar men hur leds och styrs detta arbete och vem ansvarar för det förändringsarbete som till stor sannolikhet kommer vara en lika stor utmaning som att definiera processer och hitta tekniska lösningar? Boka gärna ett möte med mig för att diskutera era utmaningar och hur Tieto kan hjälpa till i er digitaliseringsresa!

Följ mig på LinkedIn

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Träffa våra ledare inom Bank och Försäkring

Christian Segersven

Christian Segersven

Chef Finansiella tjänster, Tieto

Den digitala transformationen inom finansindustrin rusar fram i hög fart. Nya aktörer på marknaden, regelverk och nya konsumentbeteenden tillsammans med digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter och innovation. Tekniken är möjliggörare av utvecklingen vi genomgår och jag är starkt engagerad i hur vi kan använda tekniken och dra nytta av potentialen. Jag är nyfiken att höra om dina tankar och idéer så välkommen att höra av dig för ett möte.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Läs mitt blogginlägg Digital start-ups — the fast lane to digitalization

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Charlotta Wark

Charlotta Wark

Chef för Tietos Affärskonsultverksamhet

Är du nyfiken på hur ny teknik, innovation och vetenskap kommer att förändra vårt samhälle långsiktigt? Det är jag! Jag är nyfiken på samhället, människorna och psykologin bakom hur människor agerar och reagerar. Jag är en ivrig konsument av ny forskning och utveckling och jag missar sällan en möjlighet att klämma i ännu en podcast för att tillfredsställa min nyfikenhet. Det är med samma nyfikenhet jag närmar mig ledarskap och organisationsutveckling och med hjälp av min långa erfarenhet av att leda organisationsförändringar och från ledningsuppdrag hos internationella företag. 

Läs mitt blogginlägg Make Meaning - Not Money

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

 

Pär Johansson

Pär Johansson

Sverigechef Finansiella tjänster

Är du intresserad av hur man driver förändring och lyckas modernisera sin affär? Hur får man nytta av de senaste tekniktrenderna och vad kan digitaliseringen betyda just för dig? Jag har en gedigen erfarenhet av kommersiella och ledande befattningar från internationella bolag till starts-up och oavsett företag så drivs jag av att utveckla affären, att hitta det där lilla extra, och få ett övertag mot konkurrenterna. Att skapa mervärden för våra kunder och deras slutkunder är det som gör mitt jobb!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Olle Lennegren

Olle Lennegren

Försäljningschef Finansiella tjänster

Aldrig någonsin har det varit så utmanande att driva bank eller försäkringsbolag som nu 2018. Nya kundbeteenden, konkurrenter, regelverk, operativa modeller, nischer och teknologival.

Efter 12 år i bankvärlden med fokus på nordiska storföretags finansiella behov har jag det senaste decenniet bytt inriktning och jobbar nu med hur finansiella institut genom IT och innovation kan öka sin konkurrenskraft.

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Patrik Centellini

Patrik Centellini

Affärskonsult betaltjänster

Jag har under två decennier arbetat med betaltjänster i alla dess former -  från tidiga initiativ inom mikrobetalningar i slutet på 90-talet till mobila plånböcker i Afrika, via Bankgirot och realtidsbetalningar som Swish på senare år. Är starkt driven av social innovation och tekniken som möjliggörare av ett inkluderande samhälle. Ser fram emot viktiga diskussioner om hur vi skapar bank- och betaltjänster som kan användas av alla. Ser fram emot ett möte!

Länk till mina bloggar inom betaltjänster

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Träffa våra ledare inom Detaljhandel

Marie Louise

Marie-Louise Forsberg

Chef detaljhandel

- Hur ska vi förhålla oss till den värdeförskjutning vi ser kring själva ägandet? År 2025 beräknas 3,4 miljoner svenskar vara "digital natives" (uppvuxna med internet), 1,4 miljoner bor i våra storstäder. Hur kommer detta påverka utbud av produkter och tjänster, försäkringar, service och inte minst vårt samhälle, lagar och förordningar? Spännande utveckling helt klart. Boka in ett möte med mig för att diskutera delningsekonomi!

Läs mitt blogginlägg Förädla kundmötet baserat på kunskap och inspiration

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Paul Jones Winlund

Paul Jones Winlund

Affärsstrateg Customer Experience

- Min övertygelse är att framgångsrika varumärken i framtiden aldrig kommer att be sina kunder köpa från dem, ändå kommer man att sälja mer än någonsin. En del av den övertygelsen handlar om delnings-ekonomin. Boka in ett möte med mig så att vi kan diskutera hur man tillåter den moderna kunden bli drivkraft för företagets framtida varumärke och hur just ditt varumärke blir mer relevant för kunden.

Följ mig på LinkedIn 

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Träffa Tietos säkerhetsexpert

Maria Nordgren

Maria Nordgren

Affärsansvarig, Security Services på Tieto

Digitaliseringen hjälper oss att driva utvecklingen framåt, men tryggheten i den digitala världen måste öka för att människor, organisationer och företag ska kunna använda sig av de olika IT-tjänster som ska förenkla våra liv, utveckla affärer och bredda erbjudanden. Boka gärna ett möte med mig för att diskutera framtiden inom mina fokusområden: IT-säkerhet och digitalisering.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Läs mitt blogginlägg  #cybersecurity

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Boka gärna ett möte med oss!

Tack för att du kontaktar oss! 

Hur formar vi ett smartare samhälle?

Med hjälp av Tietos expertis inom digitalisering utvecklar vi ständigt innovativa lösningar med ett mål i sikte – att forma ett smartare samhälle som förutser människors behov. I varje fas i livet.

För oss innebär det att vi kontinuerligt och outtröttligt tar till oss nya trender, tekniker, resurser och människor.

Läs mer om hur vi formar ett smartare samhälle: www.tieto.se/smartaresamhalle