Träffa oss i Almedalen 2017

Vi har en idé om hur vi tillsammans kan skapa ett smartare samhälle.
Träffa oss på plats och var med i diskussionen!

Vi vill ha ett smartare samhälle

Vi alla vill ha ett smartare samhälle med allt som det innebär i form av mindre krångel för vanligt folk, bättre arbetsförutsättningar för de anställda, lättare företagande samt bättre vård och samhällsservice. I kort vill alla ha en lite bättre och lite enklare vardag.

Vi på Tieto jobbar på att göra detta till verklighet. Just nu!

 

I Almedalen kommer vi att diskutera och dela med oss av hur vi med hjälp av ny teknik, samverkan och förändrade sätt att arbeta kan åstadkomma ett smartare samhälle.

Boka möte med oss redan nu, eller kom förbi något av dom seminarier vi deltar i  om du vill vara med i diskussionen!  

Kom och diskutera med oss!

Nedan kan du följa Tietos engagemang i olika seminarier och debatter på Almedalen – här kommer vi uppdatera efter hand.

Vill du ha en enskild diskussion är du välkommen att boka möten med någon av våra rådgivare på plats.

Det nya öppna finansiella samhället – möjligheter och risker

Dag: Måndagen den 3 juli
Tid: 10.30–11.30
Deltagare från Tieto: Pär Johansson
Plats: Trädgården, Kronstallsgränd 4, Visby
Arrangörer: Risk & Försäkring, Fond & Bank, Tieto Financial Services.

Det nya öppna finansiella samhället – möjligheter och risker. Finanssektorn står nu på tröskeln till nästa steg i utvecklingen som kallas ”open banking” och ”open insurance”. Vad finns det för möjligheter och risker i detta nya med plats för en annan distribution, nya produkter och kundupplevelser?


 

Vilka krav ställer en öppnare bank- och försäkringsmarknad?

Dag: Måndagen den 3 juli
Tid: 12.00–13.00
Deltagare från Tieto: Pär Johansson
Plats: Trädgården, Kronstallsgränd 4, Visby
Arrangörer: Risk & Försäkring, Fond & Bank, Tieto Financial Services.

l Vilka krav ställer en öppnare bank- och försäkringsmarknad? Bankerna måste nu anpassa system, rutiner och affärsmodeller när EU vill göra marknaden mer öppen för nya aktörer och därmed stärka konkurrensen och konsumentnyttan. Även inom försäkringsmarknaden sker stora förändringar. Vad betyder förändringarna för bolagen och deras kunder?
 

Vitalis programpunkt i Almedalen: eHälsa – behandlingsstöd för psykisk ohälsa

Dag: Måndagen den 3 juli
Tid: 14.00-15.00
Deltagare från Tieto: Cecilia Täkte
Plats: Almedalspaviljongen, Donnersgatan 2
Arrangörer: MedTech Magazine tillsammans med Vitalis, i samverkan med Tieto, landstinget i Värmland samt ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

eHälsa handlar inte bara om att slänga ut faxen – Ta del av hur Första linjen i Landstinget Värmland och ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder sig av eHälsolösningar för att sänka tröskeln för att ta kontakt med vården, som stöd för behandling samt hur detta ger en potentiell möjlighet att förkorta köer.

Framgångsrecept för breddinförande av välfärdstjänster

Dag: Tisdagen den 4 Juli
Tid: 07.30 till 12.00
Deltagare från Tieto: Joakim Börjesson
Plats: Hälsodalen, S:t Hansplan 2 , 621 56 Visby
Arrangör: Swedish Medtech och Medtech4Health

Det blir allt vanligare att vård och omsorg bedrivs i hemmet. För att det ska fungera på ett smart och säkert sätt behöver vi en utvecklad välfärdsteknologi - där individen och anhöriga kan få insyn och delta i vårdprocessen.

Världsledande på e-hälsa till 2025 – hur gör vi det möjligt?

Dag: Tisdagen den 4 juli
Tid: 08.00–08.30
Deltagare från Tieto: Johan Höglund
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, Visby - Dagens Medicins Vårdtorg
Arrangörer: Dagens Medicin, Di Digital
 
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att ta tillvara e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god hälsa – detta enligt regeringens vision. Vad krävs för att vi ska uppnå detta ur entreprenörernas perspektiv? Var krockar intressena?

Sharing is Caring - Mitt, ditt eller vårt? Delningsekonomi inom dagligvaruhandel

Dag: Onsdagen den 5 Juli
Tid: 9:00-10.00
Deltagare från Tieto: Marie-Louise Forsberg
Plats: Tillsammans med Resumé i Bonniers trädgård

I den globala delningsekonomin ser vi ett nytt sätt att nyttja underutnyttjade resurser och få en mer hållbar konsumtion. Vi går mer från ägandet av en vara till tillgång av en vara eller tjänst. Så hur kommer det att påverka framtidens företag? Hur mycket kan och vill vi dela? Is sharing caring?

Ta verksamheten till en ny nivå

Dag: Onsdagen den 5 juli
Tid: 11.15–12.00
Deltagare från Tieto: Joakim Börjesson
Plats: Strandvägen 4
Arrangörer: Offentliga Affärer, Upphandlingsmyndigheten
 
Offentlig verksamhet står inför stora utmaningar och det behövs nya lösningar för att möta medborgarnas behov och förväntningar. Möt Nacka Kommun som genom dialog med leverantörer arbetet med fokus på verksamhetsutveckling i upphandlingen IT inom välfärden. Hur går man tillväga?

Vi som är på plats i Almedalen

Tieto har ett stort samhällsengagemang och är på Almedalen främst för att samverka, påverka och diskutera dom frågor vi tror är viktigast i respektive branch och för samhället i stort.

Välkommen att boka möten med våra medarbetare nedan om du vill vara med i diskussionen.

Träffa våra ledare inom Offentlig Sektor

Cristina Petrescu

Cristina Petrescu

Chef Offentlig sektor

- Jag brinner för innovation och att få till en enklare vardag för människor. Jag vill gärna diskutera hur digitaliseringen kan bidra till minskad byråkrati samt att få effektivare myndigheter, bättre tjänster för företag och anställda inom offentlig sektor, och inte minst för medborgarna.

Följ mig på LinkedIn och Twitter 

Läs mitt blogginlägg Innovation i samverkan - livlina när hela havet stormar

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Johan Höglund

Johan Höglund

Nordenchef hälsa och välfärd

- Hur blir vi världsbäst på eHälsa 2025? För att nå visionen krävs förnyelse. Mer partnerskap mellan aktörer, fler men mindre innovationer och större IT-Ekosystem, det är några delar som är viktiga. Jag ser fram emot diskussioner på detta ämne men även mycket annat. Boka gärna ett möte!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Läs mitt blogginlägg Så ska e-hälsan gå från vision till handling

Se min intervju i MedTech här: Kunderna måste våga välja nordiskt

Se min intervju i E-hälsa här:  Öppna journalsystem – en nyckel till att digitalisera sjukvården

Titta förbi: Jag deltar i 'Världsledande på e-hälsa till 2025 – hur gör vi det möjligt?' tisdag den 4 juli mellan 08.00 till 08.30

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Mats Brandt

Mats Brandt

Sverigechef Offentlig sektor

- Jag älskar att utmana gamla strukturer och förlegade sätt att arbeta. Jag är redo att diskutera hur man kan ta sig till framtiden snabbare genom att effektivisera och dra bättre nytta av befintliga resurser- är Du? 

Följ mig LinkedIn ochTwitter

Läs mitt blogginlägg Sverige har inte råd med digitalisering på tomgång

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Ulrika Giers

Ulrika Giers

Affärsutveckling Offentlig sektor

- Vi måste utgå från värdet för individ-, patient- och anhöriga när vi formar framtidens IT- lösningar, vare sig det är medborgartjänster eller lösningar som stödjer resan inom vårdprocessen. Bara tillsammans, stora som små spjutspetsföretag, kan vi nå framgång och tillsammans uppnå Sveriges vision att bli världsbäst inom digitalisering och eHälsa till 2025. Jag ser fram emot en dialog!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Joakim Börjesson

Joakim Börjesson

Affärsansvarig SmartCare

- Jag hoppas på möjligheten att tala med dig om  hur vi accelererar införseln av smart välfärdsteknik i vård och omsorg. Behoven - och inte minst lösningarna - finns faktiskt idag! Boka gärna ett möte eller kom förbi hälsodalen så kan vi tala mer!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Titta förbi: SmartCare ställer ut i hälsodalen tisdag 4 juli mellan 07.30 till 12.00. Jag deltar även i 'Främja innovation och utveckling av offentlig sektor med hjälp av dialog' onsdag 5 juli mellan 11.15 till 12.00

Läs mer om SmartCare här 

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Cecilia Täkte

Cecilia Täkte

Nordenchef lösningar för Hälso- och sjukvården 

- Jag hoppas få tala med dig om de utmaningar du ser i din vardag. I min roll handlar det om att hitta smarta lösningar på de problem som finns idag och i framtiden, där användaren alltid är i centrum. Känner du till alla våra smarta lösningar? Boka gärna upp ett möte!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Titta förbi: Jag deltar i 'eHälsa – behandlingsstöd för psykisk ohälsa' måndag den 3 juli mellan 14.00 till 15.00

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Malin Söderlund

Malin Söderlund

Affärsansvarig Norden Hälso- och Sjukvård

- Låt oss prata om nästa generations IT-system för vården. De är öppna, modulära, patientcentrerade och skapade för nordens vårdsituation och behov. Jag ser fram emot spännande dialoger om de utmaningar och möjligheter som finns och hur vi tillsammans kan driva den digitala utvecklingen.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Ishtar Touailat

Ishtar Touailat

Innovationschef

-  Min drivkraft är att hjälpa privata såsom offentliga organisationer att nå sin fulla potential med fokus på Innovation, Datadrivna affärer och Artificiell Intelligens (AI) och med hjälp av Co-creation och samverkan. I Almedalen vill jag gärna diskutera hur vi tillsammans kan förbättra offentlig sektor med hjälp av ny teknik och data.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

 

Cecilia Klinth

Cecilia Klinth

Kundansvarig Stat

- Jag är extra engagerad i frågor som rör digitalisering, förändring och möjligheterna med sourcing, framförallt inom Stat- och Myndighetssektorn då jag sett vilka effekter det har på utveckling och effektivisering av en organisation, förutsättningar för samverkan och i förlängningen för medborgaren.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Christer Björkendal

Christer Björkendal

Affärsutveckling Hälso- och Sjukvård

- Jag vill hjälpa till att skapa god vård och omsorg för Sveriges befolkning.
Något som jag och andra kan vara stolta över. Vägen dit pratar jag gärna och ofta om. Kontakta mig om du vill diskutera morgondagens möjligheter.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Inge Andersson

Inge Andersson 

Chef produktledning Hälsa och välfärd

- Jag brinner för att ge vårdens personal och alla invånare världsledande lösningar samtidigt som vi adresserar strukturella problem med kostnader, tillgänglighet, kvalitet etc. Ny teknik såsom AI, AR, VR, IoT och innovationer är viktiga möjliggörare, men vi måste alltid utgå från behoven och inte tekniken. Vi kan bli världsbäst på hälsa, både vårdande och förebyggande men behöver utmana oss själva lite mera.  Jag ser fram emot många givande diskussioner. Boka gärna ett möte!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Mats Frisk

Mats Frisk

Affärsansvarig Business Intelligence & Analytics

- Våra hälso- och sjukvårdssystem innehåller enorma mängder information, men en väldigt liten del används som underlag för beslutstöd. Jag ser stora möjligheter för hälso- och sjukvården att förbättra den dagliga styrningen av organisationen genom att nyttja den information som finns för kliniskt beslutstöd eller datadriven analys. Boka gärna ett möte!

Följ mig på LinkedIn 

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Träffa våra ledare inom Detaljhandel

Marie Louise

Marie-Louise Forsberg

Chef detaljhandel

- Hur ska vi förhålla oss till den värdeförskjutning vi ser kring själva ägandet? År 2025 beräknas 3,4 miljoner svenskar vara "digital natives" (uppvuxna med internet), 1,4 miljoner bor i våra storstäder. Hur kommer detta påverka utbud av produkter och tjänster, försäkringar, service och inte minst vårt samhälle, lagar och förordningar? Spännande utveckling helt klart. Boka in ett möte med mig för att diskutera delningsekonomi!

Läs mitt blogginlägg Förädla kundmötet baserat på kunskap och inspiration

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Titta förbi: Jag deltar i 'Sharing is Caring - Mitt, ditt eller vårt? Delningsekonomi inom dagligvaruhandel' onsdag 5 juli mellan 09.00 till 10.00

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Paul Jones Winlund

Paul Jones Winlund

Affärsstrateg Customer Experience

- Min övertygelse är att framgångsrika varumärken i framtiden aldrig kommer att be sina kunder köpa från dem, ändå kommer man att sälja mer än någonsin. En del av den övertygelsen handlar om delnings-ekonomin. Boka in ett möte med mig så att vi kan diskutera hur man tillåter den moderna kunden bli drivkraft för företagets framtida varumärke och hur just ditt varumärke blir mer relevant för kunden.

Följ mig på LinkedIn 

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Träffa våra ledare inom Bank och Försäkring

Per Johansson

Per Johansson

Chef Finansiella Tjänster 

- Vad innebär det nya öppna, finansiella samhället för möjligheter och risker för aktörerna inom bank och försäkring? Den frågan ser jag fram emot att diskutera utifrån både politiska och demokratiska aspekter under vår seminariedag den 3 juli. Välkommen till vår trädgård på Kronstallgränd 4!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Pär Johansson

Pär Johansson

Sverigechef Finansiella Tjänster

- Vilka krav ställer en öppnare bank- och försäkringsmarknad och vilka möjligheter och effekter tror vi att bl.a regelverket PSD2 har på några års sikt, kopplat till samhället, individen och näringslivet? Detta kommer vi att prata om på vårt seminarium den 3 juli. Boka gärna ett möte med mig eller kom direkt till vår Financial Services- dag i trädgården på Kronstallgränd 4.

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Christian Segersven

Christian Segersven

Chef Försäkring och Wealth management

- Innovation och digital transformation är frågor som ligger högst upp på flera av våra kunders agenda och så även på min och Tietos. Digitalisering och öppenhet skapar enorma möjligheter för just innovation, men innebär samtidigt risker och ökade krav för att skydda individen och samhället. Hur skapar vi en bra balans ? Den 3 juli diskuterar vi dessa frågor under Tietos seminariedag tillsammans med Bonnier på Kronstallgränd 4. Välkommen!

Följ mig på LinkedIn 

Läs mitt blogginlägg Digital start-ups — the fast lane to digitalization

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Magnus Bogren

Magnus Bogren

Konsultchef Finansiella Tjänster

- Jag brinner för att påverka Liv & Pensionsbranschens aktörer till att bli drivna av kundernas behov och att nyttja digitala innovationer som möjliggörare. Tieto skapar varje dag förutsättningar för att nyttja de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Jag vill gärna diskutera hur vi kan hjälpa dig med det och på så sätt omsätta dina största utmaningar till möjligheter!

Följ mig på LinkedIn och Twitter

Boka in ett möte med mig i Almedalen

Bloggar

Så ska e-hälsan gå från vision till handling                                       

Så ska e-hälsan gå från vision till handling                                       

Om Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa så behöver man öka sin IT budget och satsa på partnerskap och innovation. Johan Höglund, Nordenchef hälsa och välfärd, reflekterar över hur e-hälsa ska gå från vision till handling.

Innovation i samverkan - livlinan när hela havet stormar

Innovation i samverkan - livlinan när hela havet stormar

Att innovation är nödvändig är vi nog alla överens om. Men innovation handlar inte bara om att komma på nya fantastiska idéer. Det verkligt svåra är att utveckla den visionära idén till något konkret och användbart.

Sverige har inte råd med digitalisering på tomgång            

Sverige har inte råd med digitalisering på tomgång             

Digitaliseringen är det enda sättet att öka effektiviteten och servicegraden utan att kostnaderna för offentlig verksamhet skenar. Mats Brandt - Chef för offentlig sektor i Sverige, ger sig in i debatten kring värdet av digitaliseringen av offentlig sektor. 

Förädla kundmötet baserat på kunskap och inspiration

Förädla kundmötet baserat på kunskap och inspiration

Häromveckan besökte jag en butik på stan som verkligen har försökt att med hjälp av digitala lösningar ge mig som konsument en känsla av att jag kan få inblick i allt som kan tänkas vara intressant i min köpprocess.

 

Digitala start-ups: den snabba vägen till digitalisering

Digitala start-ups: den snabba banan till digitalisering

Nya affärsmodeller revolutionerar sektorn för finansiella tjänster. För att överleva måste finansinstituten fokusera på att införa nya affärsmodeller, digitalisera tjänster och erbjuda personliga användarupplevelser.

OBS. Blogginlägget är på engelska.

Boka gärna ett möte med oss!

Tack för att du kontaktar oss! 

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se