noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Konsultstöd för lyckade digitaliseringsprojekt

Vi arbetar i gränslandet mellan IT och verksamhet för att hjälpa våra kunder inom vård och omsorg att uppfylla sina mål.

Tillgänglighet, kvalitet och samverkan

Ökad tillgänglighet, fokus på kvalitet och bättre samverkan. Sjukvården upplever stora utmaningar samtidigt som resurserna är begränsade. En del av lösningen tror vi är digitalisering och användning av digitala verktyg i såväl förebyggande syfte som i den dagliga verksamheten inom vård och omsorg.

För oss handlar digitalisering om att utgå från vårdens behov och göra varje dag enklare och säkrare för medarbetare och patienter. Vi är starkt involverade i internationella, nationella, regionala och lokala e-hälsoprojekt. Vi är mer än tusen personer i Norden som dagligen arbetar med att förbättra IT och digitalisering i hälso- och sjukvården. Vi täcker ett brett spektrum av behov, från förebyggande hälsa till lösningar för vård och omsorg på nationellt plan och i Norden.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att uppfylla sina mål genom att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Våra tjänsteleveranser baseras på en särskild metodik och ett praktiskt tillvägagångssätt som täcker hela utbudet av tjänster – från analys, strategi, process, lösningar och kompetensförbättring till applikationshantering och drift.

Ola Noreklint

Head of Consulting, Tietoevry Care

Läs mer om våra konsulttjänster

Integration

I dagens hälso- och sjukvård finns en varierad och rik flora av olika system för att kunna möta verksamhetens alla behov. Utmaningen ligger i att få systemen att samverka och därigenom uppnå en effektiv och säker miljö. Dubbeldokumentation är inte bra för vare sig patienter eller användare och idag behöver de flesta system koppla sig till både nationella tjänster, kvalitetsregister och andra lokala applikationer.

Projekt- och förändringsledning

Våra projektledares största drivkraft är att få ut det bästa av tekniken så att din verksamhet kan få stöd i, och utrymme för, att göra det som hälso- och sjukvården är bäst på: att rädda liv och bygga ett friskare samhälle. Vi är vana att verka i gränslandet mellan IT-system och hälso- och sjukvård.

Applikationsutveckling och förvaltning

För att utveckla en helt ny applikation, som håller i längden och uppfyller vårdens krav på kvalitet och användbarhet, krävs många spetskompetenser. Vi har målmedvetet byggt upp ett team med seniora arkitekter, teknisk projektledning, UX-designer, strukturerad testledning och backend- och frontend-utvecklare inom främst .net och java. Vi arbetar agilt och sammansvetsat, med en tydlig struktur vilket ger utrymme för improvisation och bra idéer.

Inspiration

Digitaliserad visualisering och styrning av slutenvården på Akademiska

En central vårdplatsöversikt med verktyg för digitala vårdplatsmöten.

Läs mer om projektet

Involvera medarbetarna för bästa resultat

Nyckeln till att driva framgångsrik förändring inom vården är att lyssna på medarbetarna och involvera dem tidigt i processerna.

Framgångsrik förändring i vården

Hög digitaliseringstakt även efter pandemin

I Region Västerbotten har man minskat antalet fysiska kontakter och minimerat smittspridningen med hjälp av digitalisering.

Läs mer

Sjukvården i Finland använder taligenkänning för journalanteckningar

Detta innebär att väntetiderna minskar och att patienterna får snabbare vård.

Läs mer
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn