noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ledelse og administrativt personale

Optimaliser oppvekstadministrasjonen med et enhetlig virksomhetssystem som sparer tid og garanterer sikre data av høy kvalitet gjennom hele prosessen.

Enkel og pålitelig administrasjon

Det er tidkrevende å måtte bruke flere forskjellige administrative systemer. Nå er det mulig å redusere de manuelle oppgavene med vår pålitelige digitale løsning som hjelper med å automatisere prosesser – f.eks ferieplanlegging, gruppeinndeling av elever, 2-veiskommunikasjon, samtykkeløsning og rapportering.

Tietoevry Edlevo hjelper ledelse og administrasjon i alle skoleformer med å treffe smartere beslutninger og gi alle elever god undervisning. Vår digitale plattform gir en tidseffektiv måte å arbeide med dataintegritet på og har et intuitivt brukergrensesnitt i fokus. Den er dessuten en av få digitale løsninger for oppvekst som fungerer like bra både virtuelt og på selve skolen eller i barnehagen.

Ketil Haaheim Syversen

Head of Sales, Education

Fordeler

Takket være automatisering kan administrasjonen bruke mindre tid på manuelle rutineoppgaver.

Tidsbesparende

Takket være automatisering kan administrasjonen bruke mindre tid på manuelle rutineoppgaver.

Gjennom datavisualisering får rektorer, styrere og andre beslutningstakere et tydelig bilde og bedre beslutningsgrunnlag.

En fullstendig oversikt

Gjennom datavisualisering får rektorer, styrere og andre beslutningstakere et tydelig bilde og bedre beslutningsgrunnlag.

Administrasjonspersonellet har alltid tilgang til korrekte data og de funksjonene som kreves for å utføre rapporteringen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Sikkerhet

Administrasjonspersonellet har alltid tilgang til korrekte data og de funksjonene som kreves for å utføre rapporteringen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Viktige funksjoner

Enkelt å bruke

Tietoevry Edlevo Administrasjon er raskt å lære seg og enkelt å bruke takket være intuitiv navigering og design som tar utgangspunkt i brukeren. Grensesnittet tilpasses etter brukerens rolle, slik at relevant informasjon vises.

Forenkler rapporteringen

Innebygde funksjoner gjør det lettere for pedagoger og administrasjonspersonell å på en sikker måte utarbeide rapporter og lignende beregnet på statlige organisasjoner og myndigheter.

Enkel kommunikasjonsløsning

Med Tietoevrys løsninger får ledelsen og administrasjonspersonellet en brukervennlig kommunikasjonsløsning som forenkler kontakten mellom foresatte, pedagoger og elever.

Helhetsgrep

Vår løsning gir et fullstendig overblikk over hele administrasjonen, og det er enkelt å veksle mellom aktuelle og eldre visninger. Takket være smarte kontrollfunksjoner som hindrer feil i dataene, kan du være trygg på at informasjonen alltid er pålitelig.

Analyser

Bruk data fra flere forskjellige kilder – f.eks. karakterer, oppmøte, elevgrupper og pedagogkompetanse – for å skape verdi, sørge for kostnadseffektivitet og forbedre kvaliteten på undervisning og læring.

Optimaliserer ressursbruken

Nå kan ressursbruken optimaliseres ved hjelp av avanserte algoritmer og AI-funksjoner. Bruk ressursene på en kostnadseffektiv måte ved å fordele administrasjonen.

Automatisering

Frigjør tid for de ansatte gjennom automatisering av rutineoppgaver. F.eks. gruppeinndeling og utarbeiding av rapporter til forskjellige myndigheter.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn