noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Årsmøte:Public 360° Brukerforening

Styret 360° Brukerforening inviterer til digitalt årsmøte 29. november kl 14:00

29.11.2022, Online
Meld deg på årsmøtet

Brukerforeningen ønsker velkommen til digitalt årsmøte 29. november

Som bruker av Public 360°, eArkiv 360° eller Plan & Build 360° er du automatisk med i Brukerforeningen. Brukerforeningen er til for deg som kunde, og danner kundenettverket rundt løsningene. Brukerforeningen er et interesseforum drevet av og for brukerne. Per dags dato skjer dialogen via brukerforeningen sin FB- gruppe: 360° brukerforening og igjennom temamøter vi avholder igjennom året. Les mer om brukerforeningen her.

I år blir det endelig fysisk brukerforum, men vi holder vårt årsmøte digitalt, og vi ønsker deg velkommen til å delta på vårt digitale årsmøte 29. november, klokken 14:00 - 15:00. Sett av en time sammen med oss i styret slik at vi sammen kan planlegge aktiviteter for 2023, og bli litt bedre kjent.

Hvor? Digitalt - husk å registrer deg.

Tidspunkt: klokken 14:00 - 15:00

Brukerinnsikt i sentrum av styrets arbeid
Vi i styret er helt avhengig av involvering fra dere kunder for å få til et godt samarbeid. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre spørreundersøkelsen vi har laget for at vi kan få bedre innsikt i hvordan vi skal prioritere vårt styrearbeid med deg som bruker av løsningene i sentrum. Derfor har vi laget et spørreskjema som vi ønsker at du skal fylle ut, som vil bli gjennomgått på årsmøtet i år.

Gi din input til Styret her

Valg av nye kandidater inn i Styret
Vi i styret ønsker flere kandidater og alle kan melde sin interesse til å delta i styret. Grip muligheten og meld din interesse til styreleder Kathrine Tømmervåg - IKT Orkidé. En presentasjon av de nye medlemmene vil bli gitt på årsmøtet.

Agenda for årsmøtet er følgende

  • Hva er 360° Brukerforening?​
  • Presentasjon av styret i 360° Brukerforening​
  • Hva gjør styret​?
  • Styrets årsberetning​
  • Godkjenning av opddaterte vedtekter​
  • Eventuelle innkomne saker fra kunder​
  • Resultat fra brukerundersøkelsen, gjennomført av Brukerforeningen.
  • Valg​
  • Presentasjon av nye styremedlemmer ​
  • Informasjon fra Tietoevry

Styret i Brukerforeningen

Styret i Brukerforeningen består av 8 medlemmer og 2 representer fra Tietoevry. Vi som sitter i styret jobber tett med Tietoevry. Det blir avholdt 4-5 styremøter per år, sammen med ledelsen i Tietoevry. Vi informerer og arrangerer aktiviteter i Brukerforeningens regi, f. eks temamøter. Etter våre innspill har Tietoevry arrangert flere webinarer enn tidligere og vi har stor fokus på bedre kundeoppfølging.

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med vedtektene til brukerforeningen her. 

Påmelding til årsmøtet

Contact us

Kathrine Tømmervåg

Styreleder i 360° Brukerforening Norge

Dato og sted

29.11.2022
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn