En datadrevet fremtid

Vårt bidrag

Ved hjelp av Tietos ekspertise på digitalisering, utvikler vi innovative løsninger med ett mål for øyet – å forme et smartere samfunn som kan forutse folks behov. I alle faser av livet. Dette motiverer oss til å utnytte ressursene våre bedre og til å forenkle tidkrevende tjenester som påvirker oss daglig. Til syvende og sist vil vi utvikle intelligente metoder som kommer alle deler av samfunnet til nytte.  

Kunstig Intelligens

Hvor klare er vi for kunstig intelligens og et smartere samfunn?

"Vi spår faktisk at AI-teknologi i løpet av de neste 20 årene vil ha en dominerende effekt på alle områder av livet." 

 
Cristina

Kan kunstig intelligens skape et likestilt samfunn?

"I et smartere, datadrevet samfunn er det ikke teknologien som er den største hindringen, det er utfordringen i å få organisasjonsledelsen til å styre i en ny retning." 

I fremtiden vil AI administrere, men menneskene vil lede 

"Vi vet alle at AI kan erstatte mennesker ved kjedelig rutinearbeid. Den kan imidlertid også gjøre ting på en grunnleggende annerledes måte, som ligger langt utenfor det et menneske klarer." 

 

Helse & Velferd

Hvordan vil helse- og velferdsektoren endre seg i et smartere samfunn?

"I Norden bruker myndighetene allerede AI-verktøy på noen områder for å analysere de store mengdene helse- og velferdsdata de har samlet inn." 

 

Hvordan blir helsevesenet i et smartere samfunn?

"Studier og forskning har vist at forebyggende analyse på selv et enkelt nivå, vil hjelpe oss å optimalisere kostnadene med 10 til 15 %." 

Industri 3.0

Hvordan vil produksjon utvikle seg i et smartere samfunn?

"Vi står foran en revolusjon i produksjonssektoren. Digitalisering vil velte om på produksjonen av varer og tjenester i et smartere samfunn, på en måte som ikke ligner noe vi har sett tidligere." 

 

 

Kundeopplevelser

Sami

Hva kan fremtidens forbrukere forvente av et smartere samfunn?

"Fremtidens forbrukere kan gå gjennom boligene som er til salgs, lese takst og informasjon om nabolaget og betale via en mobilenhet. I mellomtiden har banken allerede analysert den fremtidige kundens eiendeler og gjeld og informert ham om han har råd til boligen."