Hvordan skaper vi et smartere samfunn?

Vårt bidrag

Ved hjelp av Tietos ekspertise på digitalisering, utvikler vi innovative løsninger med ett mål for øyet – å forme et smartere samfunn som kan forutse folks behov. I alle faser av livet. Dette motiverer oss til å utnytte ressursene våre bedre og til å forenkle tidkrevende tjenester som påvirker oss daglig. Til syvende og sist vil vi utvikle intelligente metoder som kommer alle deler av samfunnet til nytte.  

Tillit & Åpenhet

Hvordan kan et smartere samfunn skape bedre tjenester for offentlig sektor?

"Det anslås at 10 % av brukerne av Finlands helsevesen benytter omtrent 80 % av budsjettet, en tendens vi også ser i resten av Norden.  En datadrevet tilnærming kan her føre til store innsparinger og et smartere samfunn." Les mer her.

Bare samarbeid kan skape et smartere samfunn

"Interoperabilitet blir sentralt etterhvert som kunstig intelligens (AI) er med på å skape sammenkoblede økosystemer hvor ulike organisasjoner får forskjellige roller og jobber for et felles beste." Les mer her.

Kunstig Intelligens

Cristina

Kan kunstig intelligens skape et likestilt samfunn?

"I et smartere, datadrevet samfunn er det ikke teknologien som er den største hindringen, det er utfordringen i å få organisasjonsledelsen til å styre i en ny retning." Les mer her.

Hvor klare er vi for kunstig intelligens og et smartere samfunn?

"Vi spår faktisk at AI-teknologi i løpet av de neste 20 årene vil ha en dominerende effekt på alle områder av livet." Les mer her.

 
 

I fremtiden vil AI administrere, men menneskene vil lede 

"Vi vet alle at AI kan erstatte mennesker ved kjedelig rutinearbeid. Den kan imidlertid også gjøre ting på en grunnleggende annerledes måte, som ligger langt utenfor det et menneske klarer." Les mer her.

Et smartere samfunn – med kunstig intelligens

"2017 var kanskje året da mange møtte kunstig intelligens (AI) for første gang. Vi hos Tieto kan fortelle at du bare så vidt har sett begynnelsen." Les mer her.

Helse & Velferd

 

Hvordan vil helse- og velferdsektoren endre seg i et smartere samfunn?

"I Norden bruker myndighetene allerede AI-verktøy på noen områder for å analysere de store mengdene helse- og velferdsdata de har samlet inn." Les mer her.

Hvordan blir helsevesenet i et smartere samfunn?

"Studier og forskning har vist at forebyggende analyse på selv et enkelt nivå, vil hjelpe oss å optimalisere kostnadene med 10 til 15 %." Les mer her.

Industri 3.0

 

 

Hvordan vil produksjon utvikle seg i et smartere samfunn?

"Vi står foran en revolusjon i produksjonssektoren. Digitalisering vil velte om på produksjonen av varer og tjenester i et smartere samfunn, på en måte som ikke ligner noe vi har sett tidligere." Les mer her.

Forbrukeropplevelse

Hva kan fremtidens forbrukere forvente av et smartere samfunn?

"Fremtidens forbrukere kan gå gjennom boligene som er til salgs, lese takst og informasjon om nabolaget og betale via en mobilenhet. I mellomtiden har banken allerede analysert den fremtidige kundens eiendeler og gjeld og informert ham om han har råd til boligen." Les mer her.

Sami