Hvordan skaper vi et smartere samfunn?

Slik tenker vi

Ved hjelp av Tietos ekspertise på digitalisering, utvikler vi innovative løsninger med ett mål for øyet – å forme et smartere samfunn som kan forutse folks behov. I alle faser av livet. Dette motiverer oss til å utnytte ressursene våre bedre og til å forenkle tidkrevende tjenester som påvirker oss daglig. Til syvende og sist vil vi utvikle intelligente metoder som kommer alle deler av samfunnet til nytte.  

Nedenfor addresserer vi noen av de siste fenomenene som spiller en nøkkelrolle i oppbygningen av det smarte samfunn – og vi håper det kan gi deg innsikt i hvordan fremtiden kan se ut.

Tillit og Åpenhet

Tillit er ikke lenger et enkelt konsept knyttet til blind autoritet. Parallellt med at et smartere samfunn er i ferd med å skapes, har begrepet tillit, endret seg fra å være insitusjonell til distribuert – «Wisdom of Crowds». I dag krever vi åpenhet og transparens, men til hvilken grad? Tillit må være fortjent, men på hvilke premisser?

Digitalisering og ny teknologi har stor påvirkning på våre synspunkter om konseptene og det er på tide å ta til seg endringene som er i ferd med å skje.

Last ned rapporten Wisdom of Crowds og lær mer om betydningen av tillit og i reisen mot et smartere samfunn:

 

Last ned

 


 

Ill1

 


 

Kan vi stole på kunstig intelligens (AI)?

Takket være sin evne til å ta til seg store mengder data, vil kunstig intelligens (AI) bli en betydningsfull beslutningstaker i fremtiden. Vil det ha noen innflytelse på tilliten? Hva mener vi virkelig om virksomheter som benytter kunstig intelligens og hvor går grensen?

Last ned rapporten Wisdom of Crowds og lær mer:

Lastned

 


Når maskiner jobber

I fremtiden, kan ny teknologi ta over ulike arbeidsområder og frigjøre ansatte fra utfordrende og farlige arbeidsoppgaver. Vil det påvirke tilliten mellom virksomheter og innbyggere? Hvor mye kan vi egentlig stole på maskinene?

Last ned rapporten, Wisdom of Crowds og lær mer.

Lastned

Ill2

 

Ill3

 

 


Kjeder av åpenhet

I et smartere samfunn vil ikke åpenhet og innsyn være et alternativ, men et krav. I transaksjon og produksjon kan blockchain være løsningen. Det skal angivelig bygge tillit, men ønsker vi å vite alt om de etiske aspektene ved våre valg – og er dagens virksomheter klare for å dele alt?

Last ned rapporten Wisdom of Crowds og lær mer.

Lastned

 


Fra verdi til hensikt

Tillit har forandret seg fra å være institusjonell, til et distribuert sosialt konsept. Folk søker mening og informasjon sprer seg raskere enn noensinne. I stede for materielle verdier, forventer vi nå at selskaper skal strekke seg etter noe større. Dersom et selskap ikke oppfyller flertallets krav, hva vil da skje med tillitten? Skaper vi kun lojalitet ved å glede mengden?

Last ned rapporten Wisdom of Crowds og lær mer.

Lastned

Ill4

 

 

AIHWIndustryConsumer

Last ned rapporten: Wisdom of Crowds

Last ned rapporten Wisdom of Crowds og lær mer om hvordan tillit og åpenthet vil påvirke din organisasjon og hvordan det vil være med å skape et smartere samfunn:

Takk for din interesse. Rapporten vil komme til din mailboks.

Bli med på diskusjonen!

FB
Twitter
LI
IG
YT

Innovative eksempler

Integrert pleie- og omsorg
 

Hvordan kan eldre utnytte ny teknologi? Les mer her.

Trafikk og logistikk 
 

Hvordan en kopp melk forbedret trafikksikkerheten i Finland. Les mer her.

Effektiv forvaltning
 

Hvordan skoleskyss gir barn lik mulighet for utdanning. Les mer her.

Intelligente bygg 
 

Slik bygger du et smart kontor som gjør dine medarbeidere mer effektive. Les mer her.

Skole
 

Slik bidrar integrerte økosystemer til likeverdig utdanning.

 

Slik blir vi anerkjent for vårt arbeid

Som en av tre nordiske virksomheter, har Tieto blitt rangert som en av verdens 100 fremste teknologibedrifter av Thomason Reuters.
 

Top100

Tieto Sverige har som første IT-bedrift i verden fått en likestillingssertifisering fra den sveitsiske stiftelsen EDGE.
 

Edge