Hvordan skaper vi et smartere samfunn?

Vårt bidrag

Ved hjelp av Tietos ekspertise på digitalisering, utvikler vi innovative løsninger med ett mål for øyet – å forme et smartere samfunn som kan forutse folks behov. I alle faser av livet. Dette motiverer oss til å utnytte ressursene våre bedre og til å forenkle tidkrevende tjenester som påvirker oss daglig. Til syvende og sist vil vi utvikle intelligente metoder som kommer alle deler av samfunnet til nytte.  

Nedenfor deler noen av ekspertene våre sin innsikt og sine synspunkter på hva et smartere samfunn vil si og hvordan vi kan komme dit.

Vil du få et inntrykk av hva som kan gjøres, kan du se på noen av de nylige prosjektene våre, der vi har samarbeidet med kunder om å forme et smartere samfunn.  

Kan kunstig intelligens skape
et likestilt samfunn?

Cristina

"I et smartere, datadrevet samfunn er det ikke teknologien som er den største hindringen, det er utfordringen i å få organisasjonsledelsen til å styre i en ny retning."

Cristina Petrescu, Executive Vice President, Public, Healthcare & Welfare i Tieto, reflekterer over hvordan teknologi kan skape et mer likestilt samfunn. 

Hvordan kan et smartere samfunn skape bedre tjenester for offentlig sektor?

"Det anslås at 10 % av brukerne av Finlands helsevesen benytter omtrent 80 % av budsjettet, en tendens vi også ser i resten av Norden.  En datadrevet tilnærming kan her føre til store innsparinger og et smartere samfunn."

Anne Räsänen, leder for offentlig sektor i Tieto Finland, reflekterer over mulighetene som skapes for innbyggeren i et smartere samfunn. 

Hva kan fremtidens forbrukere vente seg fra
et smartere samfunn?

Sami Uski

"Fremtidens forbrukere kan gå gjennom boligene som er til salgs, lese takst og informasjon om nabolaget og betale via en mobilenhet. I mellomtiden har banken allerede analysert den fremtidige kundens eiendeler og gjeld og informert ham om han har råd til boligen."

Sami Uski, Advisor, Customer Experience in Financial Services i Tieto, reflekterer over fremtidens forbrukere. 

Hvordan vil helse- og velferdsektoren endre seg i et smartere samfunn?

"I Norden bruker myndighetene allerede AI-verktøy på noen områder for å analysere de store mengdene helse- og velferdsdata de har samlet inn."

Johan Höglund, leder for helse velferd og oppvekst i Tieto, deler sine refleksjoner rundt endringene som kommer innen helse- og velferdssektoren. 

I fremtiden vil AI administrere, men menneskene vil lede 

"Vi vet alle at AI kan erstatte mennesker ved kjedelig rutinearbeid. Den kan imidlertid også gjøre ting på en grunnleggende annerledes måte, som ligger langt utenfor det et menneske klarer."

Fredrik Ring, Leder for business og IT transformation i Tieto. 

Hvordan blir helsevesenet i et smartere samfunn?

"Studier og forskning har vist at forebyggende analyse på selv et enkelt nivå, vil hjelpe oss å optimalisere kostnadene med 10 til 15 %."

Matti Ristimaki, Director of Data-Driven Businesses in Health, Wellbeing and Public i Tieto, deler sin visjon rundt mulighetene som finnes ved bruk av kunstig intelligens.

Hvor klare er vi for kunstig intelligens og et smartere samfunn?

"Vi spår faktisk at AI-teknologi i løpet av de neste 20 årene vil ha en dominerende effekt på alle områder av livet."

Christian Guttmann, leder av kunstig intelligens og datavitenskap, deler sin innsikt om fremtiden for det smartere samfunnet og beredskapen for kunstig intelligens

Bare samarbeid kan skape et
smartere samfunn

Maria Kumle, Head of new solutions i Tieto, deler sin innsikt om hvorfor samarbeid er en viktig faktor når det kommer til å forme er smartere samfunn. 

"Interoperabilitet blir sentralt etterhvert som kunstig intelligens (AI) er med på å skape sammenkoblede økosystemer hvor ulike organisasjoner får forskjellige roller og jobber for et felles beste."

Hvordan ser produksjon ut i et smartere samfunn?

Rory Moore, leder av industrielle tjenester i Tieto, deler sine tanker rundt endringene i industrisektoren.

"Vi står foran en revolusjon i produksjonssektoren. Digitalisering vil velte om på produksjonen av varer og tjenester i et smartere samfunn, på en måte som ikke ligner noe vi har sett tidligere."

Et smartere samfunn – gjennom kunstig intelligens

"2017 var kanskje året da mange møtte kunstig intelligens (AI) for første gang. Vi hos Tieto kan fortelle at du bare så vidt har sett begynnelsen."

Taneli Tikka, Leder for Innovation Incubator i Tieto, deler sine tanker om hvordan kunstig intelligens kan utnyttes for å skape vekst i et smartere samfunn. 

Kundehistorier

Integrert pleie- og
omsorg

Hvordan kan eldre utnytte ny teknologi?

Trafikk og
logistikk 

Hvordan en kopp melk forbedret trafikksikkerheten i Finland

 Effektiv
forvaltning

Hvordan skoleskyss gir barn lik mulighet for utdanning

Intelligente
bygg 

Slik bygger du et smart kontor som gjør dine medarbeidere mer effektive

Vil du vite mer om et smartere samfunn?

Ja takk, hold meg oppdatert om ny innsikt for et smartere samfunn.

Takk for din interesse!

Slik blir vi anerkjent for vårt arbeid

Top100
Edge