Hvordan skaper vi et smartere samfunn?

Slik tenker vi

Ved hjelp av Tietos ekspertise på digitalisering, utvikler vi innovative løsninger med ett mål for øyet – å forme et smartere samfunn som kan forutse folks behov. I alle faser av livet. Dette motiverer oss til å utnytte ressursene våre bedre og til å forenkle tidkrevende tjenester som påvirker oss daglig. Til syvende og sist vil vi utvikle intelligente metoder som kommer alle deler av samfunnet til nytte.  

Nedenfor addresserer vi noen av de siste fenomenene som spiller en nøkkelrolle i oppbygningen av det smarte samfunn – og vi håper det kan gi deg innsikt i hvordan fremtiden kan se ut.


 

Ill1

 


 

Kan vi stole på kunstig intelligens (AI)?

Takket være sin evne til å ta til seg store mengder data, vil kunstig intelligens (AI) bli en betydningsfull beslutningstaker i fremtiden. Vil det ha noen innflytelse på tilliten? Hva mener vi virkelig om virksomheter som benytter kunstig intelligens og hvor går grensen?

AI

 


Når maskiner jobber

I fremtiden, kan ny teknologi ta over ulike arbeidsområder og frigjøre ansatte fra utfordrende og farlige arbeidsoppgaver. Vil det påvirke tilliten mellom virksomheter og innbyggere?

 

Industri

Ill2

 

Ill4

 

 

 


Fra verdi til hensikt

Tillit har forandret seg fra å være institusjonell, til et distribuert sosialt konsept. Folk søker mening og informasjon sprer seg raskere enn noensinne. I stede for materielle verdier, forventer vi nå at selskaper skal strekke seg etter noe større. Dersom et selskap ikke oppfyller flertallets krav, hva vil da skje med tillitten? Skaper vi kun lojalitet ved å glede mengden?

Last ned rapporten Wisdom of Crowds og lær mer.

Last ned

Hvordan kan et smartere samfunn skape bedre tjenester for offentlig sektor?

"Det anslås at 10 % av brukerne av Finlands helsevesen benytter omtrent 80 % av budsjettet, en tendens vi også ser i resten av Norden.  En datadrevet tilnærming kan her føre til store innsparinger og et smartere samfunn."

Bare samarbeid kan skape et smartere samfunn

"Interoperabilitet blir sentralt etterhvert som kunstig intelligens (AI) er med på å skape sammenkoblede økosystemer hvor ulike organisasjoner får forskjellige roller og jobber for et felles beste." 

AI

 

HW

 

Industry

 

kundeopplevelser

Innovative eksempler

Integrert pleie- og omsorg
 

Hvordan kan eldre utnytte ny teknologi? Les mer her.

Trafikk og logistikk 
 

Hvordan en kopp melk forbedret trafikksikkerheten i Finland.

Effektiv forvaltning
 

Hvordan skoleskyss gir barn lik mulighet for utdanning.

Intelligente bygg 
 

Slik bygger du et smart kontor som gjør dine medarbeidere mer effektive. Les mer her.

Fremtidens skole
 

Slik bidrar integrerte økosystemer til likeverdig utdanning.

 

Digitale innbyggertjenester
 

Fremtidens tjenester må fokusere på innbyggernes behov – tilrettelagt av smarte tjenester og løsninger. Lær mer

Slik blir vi anerkjent for vårt arbeid

Som en av tre nordiske virksomheter, har Tieto blitt rangert som en av verdens 100 fremste teknologibedrifter av Thomason Reuters.
 

Top100

Tieto Sverige har som første IT-bedrift i verden fått en likestillingssertifisering fra den sveitsiske stiftelsen EDGE.
 

Edge

Last ned rapporten: Wisdom of Crowds

Last ned rapporten Wisdom of Crowds og lær mer om hvordan tillit og åpenthet vil påvirke din organisasjon og hvordan det vil være med å skape et smartere samfunn:

Takk for din interesse. Rapporten vil komme til din mailboks.

Bli med i diskusjonen!

FB
Twitter
LI
IG
YT