Å forme et smartere samfunn

Hva betyr et smartere samfunn?

Bli med oss på å forme et smartere samfunn

Ved hjelp av Tietos ekspertise på digitalisering, utvikler vi innovative løsninger med ett mål for øyet – å forme et smartere samfunn som kan forutse folks behov. I alle faser av livet. Dette motiverer oss til å utnytte ressursene våre bedre og til å forenkle tidkrevende tjenester som påvirker oss daglig. Til syvende og sist vil vi utvikle intelligente metoder som kommer alle deler av samfunnet til nytte.  

Nedenfor deler noen av ekspertene våre sin innsikt og sine synspunkter på hva et smartere samfunn vil si og hvordan vi kan komme dit.

Vil du få et inntrykk av hva som kan gjøres, kan du se på noen av de nylige prosjektene våre, der vi har samarbeidet med kunder om å forme et smartere samfunn.  

Hvor klare er vi for kunstig intelligens og et smartere samfunn?

"Vi spår faktisk at AI-teknologi i løpet av de neste 20 årene vil ha en dominerende effekt på alle områder av livet."

Christian Guttmann, leder av kunstig intelligens og datavitenskap, deler sin innsikt om fremtiden for det smartere samfunnet og beredskapen for kunstig intelligens

Bare samarbeid kan skape et smartere samfunn

Maria Kumle, Head of new solutions i Tieto, deler sin innsikt om hvorfor samarbeid er en viktig faktor når det kommer til å forme er smartere samfunn. 

"Interoperabilitet blir sentralt etterhvert som kunstig intelligens (AI) er med på å skape sammenkoblede økosystemer hvor ulike organisasjoner får forskjellige roller og jobber for et felles beste."

Hvordan ser produksjon ut i et smartere samfunn?

Rory Moore, leder av industrielle tjenester i Tieto, deler sine tanker rundt endringene i industrisektoren.

"Vi står foran en revolusjon i produksjonssektoren. Digitalisering vil velte om på produksjonen av varer og tjenester i et smartere samfunn, på en måte som ikke ligner noe vi har sett tidligere."

Innovative eksempler

Integrert pleie- og omsorg

Hvordan kan eldre utnytte ny teknologi?

Trafikk og logistikk 

Hvordan en kopp melk forbedret trafikksikkerheten i Finland

 Effektiv forvaltning

Hvordan skoleskyss gir barn lik mulighet for utdanning

Intelligente bygg 

Slik bygger du et smart kontor som gjør dine medarbeidere mer effektive

Vil du vite mer om et smartere samfunn?

Ja takk, hold meg oppdatert om ny innsikt for et smartere samfunn.

Takk for din interesse!

Sammen kan vi skape endring

Å skape endringer er en kontinuerlig prosess og vi skal skape flere inspirerende historier i fremtiden. Vi er stadig på jakt etter nye samarbeidspartnere som ønsker å bidra til å videreutvikle endringer i samfunnet. Dersom din organisasjon ønsker å bidra ta kontakt med oss her.