Keep learning!

Tieto Education

Digital læring utviklet med deg

Barnehage og skolen er en spennende møteplass for mennesker med ulikt perspektiv på læring. Barn og unge skal få sjansen til å tilegne seg nye ferdigheter i kreative og stimulerende miljø, foreldre skal kjenne seg involvert i barnas utvikling og medarbeidere skal få best mulig forutsetninger for læring, planlegging og administrasjon. Med dette i bakhodet, har vi skapt Tieto Education.

Tieto Education tilbyr i dag en helhetlig løsning for oppvekst som omfatter alt fra barnehage til voksenopplæring.

For å gjøre Tieto Education til det optimale læringsmiljø har vi fått hjelp av de beste på området, nemlig de som bruker produktet i sitt daglige liv. Alt fra elever og foreldre til pedagoger og administratorer.

Fordeler med løsninger fra Tieto Education

Alt på samme sted

Derfor bidrar integrerte økosystemer til lik utdanning

Vil du lære mer om hvordan vi bidrar til å forme et smartere samfunn? 

Se videoen og les mer her

Kan intelligente IT-systemer støtte digitalisering i skolen?

Whitepaper
Vil du vite hvordan intelligente IT-systemer kan støtte skolens digitaliseringsprosess? Last ned vårt whitepaper og lær mer.

Takk for din interesse! Du vil motta whitepaperet innen kort tid. 

En løsning tilpasset alle

Elever

Elever

”Jeg får kontroll på alt. Vurderinger, fravær, merknader og timeplaner. I tillegg får jeg påminnelser fra læreren når det skal være utflukter eller andre aktiviteter. All informasjon jeg trenger finnes på ett og samme sted.”

Pedagoger

Pedagoger

”Tieto Education gjør det mulig for meg å bruke mindre tid på administrative oppgaver og heller fokusere på tiden med barna og i klasserommet med elevene. Som følge av dette har mitt samspill med barna, elevene, foresatte og kolleger blitt enklere og tydligere.”

Foresatte

Foresatte

“Fordi jeg har barn i både barnehage og skole, kan det være krevende å ha full oversikt over alt som skjer. Takket være Tieto Education ser jeg alles timeplaner, fravær, vurderinger, merknader og annen praktisk informasjon i en og samme app. Naturligvis ønsker jeg å være involvert i barnas læring noe appen enkelt legger til rette for."

Ledelse

Ledelse

”Med Tieto Education kan vi i ledelsen følge barnas og elevenes utvikling gjennom nøkkeltall og ulike statistikker. Dette gir oss bedre oversikt og større muligheter til å utvikle kvaliteten i skolen og barnehagen. Løsningen er et perfekt verktøy for ressursplanlegging og gir mulighet for å drifte innenfor våre økonomiske rammer.”

Administrator

Administrator

”Jeg trives og motiveres når jeg får jobbe med smidige prosesser. Tieto Education har forandret viktige deler av min arbeidshverdag. Alt fra håndtering av data til planleggingsarbeid og analyse. Vi har fått en struktur som fungerer, helt enkelt.”

Alt på samme sted

Sjekklisten for digitalisering!

lp
Hvor bør man starte når man skal i gang med å digitalisere norsk oppvekstsektor? Hva må man tenke på? Last ned vår digitaliserings-sjekkliste.

Takk for din interesse! Du vil motta din sjekkliste innen kort tid.

Kontakt oss

Tuva Hovind

Tuva Hovind

Sales Manager
LinkedIn
Email

 

Ketil Haaheim Syversen

Ketil Syversen

Senior Sales Manager
LinkedIn
Email

Om Tieto Education

Tieto Education skaper IT-system som forenkler hverdagen for barnehager, elever, foresatte, pedagoger og ledelse. Etter et nært samarbeid med det nordiske utdanningssystemet i mer enn 40 år, har Tieto Education både erfaring og unike innsikter i barnehagens og skolens hverdag. Det gjør det mulig å oversette teknisk kunnskap til IT-løsninger som gjør læring enklere for flere millioner mennesker i Norden. Hver dag.

 

 

Muliggjør morgendagens oppvekst