en frittstående arkivløsning som lar virksomheten samle all sin digitale informasjon i ett felles arkiv uten kompliserte integrasjoner
eArkiv 360° - All informasjon på ett sted
Sikre hukommelsen til virksomheten
memory

Arkivverdig informasjon blir i dag ofte liggende i fagsystemer, e-post og filstrukturer. Dette fører til at organisasjonen mister kontroll over informasjonen og i verste fall til tap av viktige data. Med eArkiv 360° arkiverer organisasjonen all virksomhetskritisk og bevaringsverdig informasjon på ett sted, sikkert og ryddig.

Alle systemer integrert med ett arkiv
archive

Med eArkiv 360° kan informasjon og dokumenter fra alle virksomhetssystemer automatisk importeres til ett felles arkiv. Internt lagres informasjonen som XML, og dette gir stor fleksibilitet. Siden eArkiv 360° samler informasjon og dokumenter fra mange systemer i ett felles arkiv, er det også enklere for de ansatte å søke etter historisk informasjon – samlet på ett sted – uavhengig av hvor informasjonen kommer fra 

NOARK 5 godkjent og sikkerhet i verdensklasse
noark5 archive

eArkiv 360° kan importere alle dokumenttyper og historisk informasjon fra alle systemer. Løsningen er Noark 5 godkjent og har rik arkivfunksjonalitet for administrasjon av klassifikasjon, kassasjon og tilganger. Offentlige virksomheter som er underlagt krav til avlevering og deponering, får økt dokumentfangst og reduserte kostnader ved løpende å overføre ferdigstilte saker og dokumenter til eArkiv 360°.

Last ned brosjyre
earkiv brosjyre
Lær mer om eArkiv 360° i vår brosjyre.

Takk for din interesse! Vi sender brosjyren til din epost.

VI LEVERER SAK- OG ARKIVSYSTEM TIL MER ENN 700 VIRKSOMHETER OG 200.000 BRUKERE
hafslund
stfk
statnett
lanekassen
Hvordan organisere digitaliseringsprosjekter og rollen til en fremtidig arkivar

Stein-Terje Eriksen – Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Kontakt oss
contact

Takk for din henvendelse! Vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.