360° Kurs

Kursene varer fra 09.00 – 15.00 og holdes i Tieto sine lokaler på Fornebu.

Vårens kurskalender kommer snart

360° Grunnkurs 

360° Grunnkurs gir en innføring i sentrale funksjoner som blant annet lagring og gjenfinning av dokument, samt saksbehandling i 360°, både ved bruk av Sidepanelet i Outlook og ved hjelp av 360° webklient, men hovedfokus er lagt på Sidepanelet. Kurset kjøres på siste versjon, men passer for alle fom SP6.

Forkunnskaper:
Dette kurset er for de som skal lagre eposter, behandle forespørsler og brev, jobbe med saker og prosjekter. Passer både for Public 360° kunder og Business 360° kunder som behandler korrespondanse.

Agenda:

 • Introduksjon til 360°
 • Lagre epostkontakt, epost i ny sak og besvare som epost i 360° i en operasjon
 • Besvare innkommet, sende på godkjenning, ekspedere/sende ut uten ekspederingsmodul
 • Søk Snarveier og delte elementer
 • Notater
 • Prosjekt

 

360° Superbruker 

Dette kurset passer for de som har gjennomført 360° Sluttbrukerkurs eller heldags grunnkurs 360° Arkivforvaltning, og som ønsker å lære mer og utnytte flere funksjoner i 360°. Kurset passer for de som skal jobbe som superbrukere og andre som trenger påbygging til grunnkurskompetansen.

Forkunnskaper:
360° Grunnkurs.

Agenda:

 • Kort om filer, versjoner og varianter
 • Kontakter
 • Mer fra Outlook
 • Aktiviteter
 • Bruk av forløpsmaler
 • Snarveier og dele elementer
 • Mer om søk
 • Skrivebordsadministrasjon
 • Rettigheter

 

360° Webadministrator 

Dette kurset passer for deg som skal legge inn brukere, enheter og tilgangsgrupper, samt foreta konfigurering av systemet.

Forkunnskaper:
Grunnleggende forståelse av Public 360°. Fordel med arkivforvatningskurs.

Følgende inngår i leksjonene:

 • Introduksjon til 360° administrator
 • Legge inn brukere
 • Autorisere brukere
 • Opprette tilgangsgrupper
 • Organisasjonsstruktur og endringer i denne
 • Kodetabellene – bør oppdateres! Ansvarsvarsler

 

360° Møte og utvalgsbehandling 

Dette kurset er i Møte/utvalgsmodulen i 360° (MU modulen). Det passer for de som skal ha rollen Møtesekretær. MU modulen passer for alle som har styrer, råd og utvalg, enten de er politiske eller ikke.

Forkunnskaper:
Grunnleggende Web- og Windows-kunnskaper. Det anbefales å gjennomføre 360° – Grunnkurs Sluttbrukere.

Agenda:

 • Introduksjon
 • Konseptuelt om prosess og bruk
 • Registrere privatpersoner og de partiene eller foreninger de representerer
 • Registrere utvalg, medlemmer og møter
 • Opprette saksframlegg og sende dem til behandling i utvalg
 • Forberede møtet / agenda
 • Produsere møteinnkalling
 • Administrere oppmøte
 • Lage protokoll og vedtak

 

360° Malutvikling 

Dette kurset passer for: De som skal ha ansvar for å lage nye maler og vedlikeholde eksisterende maler i 360°.

Forkunnskaper:
Dette kurset er teknisk, og krever endel forkunnskap for at kursdeltaker skal få maks utbytte av kurset.

Agenda:

 • Introduksjon til kurs og dokumentmaler
 • Sette inn simple flettefelter
 • Registrere mal i 360º
 • Sette egenskaper
 • Redigere eksisterende mal
 • Flettefelter med relasjoner og kriterie
 • Opprettelse og vedlikehold av standardtekster
 • Overordnet gjennomgang av:
  • Opprette flettefelt med liste
  • Makro

 

360° Arkivforvaltning 

Arkivforvaltning er et grunnkurs hvor deltakerne får opplæring i basisfunksjoner for å kunne utføre oppgaver i forbindelse med arkivforvaltning. Kurset kjøres på siste versjon, men passer også for brukere av eldre versjoner.

Forkunnskaper:
Dette er ikke et kurs i arkivfaget, men i hvordan du som arkivar benytter 360° for å utføre dine arbeidsoppgaver. Passer for personer som kjenner fagområdet arkiv, enten via praktisk arbeid i arkiv eller via utdannelse.

Agenda:

 • Introduksjon til 360°
 • Søk
 • Opprett kontakt og sak
 • Registrere og journalføre innkommende
 • Svarmetoder og avskrivingsinformasjon
 • Logging
 • Flytte og kopiere dokumenter (journalposter)
 • Masseoppdatering
 • Rapporter: restanselister og offentlig journal

Påmelding

Pris 3 900 kr eks. mva. per person.

Takk for din påmelding!

Kontakt oss

Marthe Ødegaard

marthe ødegaard

Business Consultant

tel: 97010964

mail: marthe.odegaard@tieto.com