noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

IT Dalīto Pakalpojumu Centrs

Tietoevry in Latvia IT Pakalpojuma Centra pamatdarbība ir IT sistēmas administrēšana, uzturēšana un atbalsta sniegšana lietotājiem.

IT Dalīto Pakalpojumu Centrs

Tietoevry in Latvia IT Dalīto Pakalpojumu Centrs (Shared Service Center), fokusējas uz kāda noteikta pakalpojuma nodrošināšanu mātes kompānijai, sniedzot IT pakalpojumus korporatīvajiem klientiem valsts sektorā, komunālajos pakalpojumos, mazumtirdzniecībā un loģistikā norvēģu, zviedru, dāņu un angļu valodā.

IT Dalīto Pakalpojumu Centrs atrodas Rīgā un savu darbību sāka 2013. gadā. Kopš 2013. gada Dalīto IT Pakalpojumu Centrs ir izaudzis no 60 līdz 120 darbiniekiem, paralēli attīstot kompetences un prasmes ir paplašinājies arī sniegto pakalpojumu un lomu klāsts. Šajā laikā esam transformējušies un auguši no vienkāršota pakalpojumu atbalsta veikšanas uz komplicētāku, servisa orientētu modeli, kas sevī ietver pirmās līnijas, otrās līnijas un vairāku saistīto un atbalsta pakalpojumu sniegšanu, kā arī atbildības par produkcijas vadību, projektu vadību, datu analīzi un citiem uzdevumiem. Dalīto IT Pakalpojumu Centra darbība balstīta uz ITIL, Lean, Projektu vadības un 6Sigma principiem.

Jānis Špunders

Operations Manager Cloud & Infra Service Desk

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn