Tulevaisuuden älykäs hoito on täällä!

Tieto SmartCare

Turvallinen ja osallistava hoito potilaalle ja hoitotiimille

Älykäs teknologia tukee tulevaisuuden kotihoitoa

SmartCare

Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta erityisesti kotihoidossa. SmartCare on ratkaisu, joka tukee turvallista kotihoitoa.

Millaisia haasteita sähköisiin terveyspalveluihin liittyy?

SmartCare
eHealth-palveluiden avulla voidaan parantaa elämänlaatua ja osallistaa kansalaisia omasta terveydestä huolehtimiseen. Mutta sähköisten palveluiden laajassa hyödyntämisessä on vielä haasteita. KTH Royal Institute of Technology ja Tieto yhdistivät voimansa miettimään asiaa. Lataa raportti ja tutustu tutkimukseen.

Kiitos mielenkiinnostasi! 

SmartCare asiakascaset

Tiedolla on SmartCare –asiakkaita sekä Ruotsissa että Norjassa. Suomessa olemme käyneet jo keskusteluja useiden asiakasorganisaatioidemme kanssa.

Sarpsborgin kunta, Norja

SmartCare

Sarpsborgin kunta on tehnyt Tiedon kanssa tiivistä yhteistyötä kotihoidossa ja kotisairaanhoidossa. Kunta on hyödyntänyt uutta älykästä kotihoidon teknologiaa erityisesti kroonisesti sairaiden hoidossa. Potilaat tarvitsevat säännöllistä hoitoa tarkan valvonnan alla ja hyötyvät uudesta  kotihoidon älyteknologiasta.
 
Tieto auttaa Sarpsborgia hyödyntämään erilaisista laitteista ja sensoreista kerättyä potilastietoa. Kunta on onnistunut säästämään työaikaa ja parantamaan mittaustulosten laatua potilaiden itse kotona rauhassa tekemien mittausten avulla. Esimerkiksi potilaiden itse tekemät verenpaine- ja verensokeritiedot siirtyvät nyt automaattisesti potilaskertomukseen. Kotihoidon säännölliset käynnit on voitu kohdistaa sitä eniten tarvitseville. Sarpsborgissa on myös havaittu, että uutta älykästä kotihoidon teknologiaa käyttävät asiakkaat tuntevat olonsa turvallisemmaksi, tuntevat itsensä itsenäisemmiksi sekä hallitsevat omaa sairauttaan entistä paremmin.

Lue lisää miten Sarpsborgin kunta hyödyntää älykästä kotihoidon teknologiaa ruotsalaisesta MedTech Magazine -julkaisusta. 

SmartCaren hyödyt

Potilaalle

 • Osallistava hoitokokemus
 • Mahdollisuus asua kotona pidempään turvallisesti
 • Hoitohenkilökunta pystyy seuraamaan terveydentilaa ennakoivasti
   

Hoitohenkilökunnalle

 • Optimointi mahdollistaa tehokkaamman työnjaon ja realistisen aikataulutuksen.
 • Hallinnollisten rutiinitöiden automatisointi
 • Enemmän aikaa asiakastyöhön ja parempaa hoitoa ja palvelua
   

Omaisille

 • Parempi näkyvyys saatuun palveluun ja hoitoon
   

Päättäjille  

 • Hoivateknologia tehostaa toimintoja ja tuo säästöjä
 • Ympäristöystävällisyys, vähemmän turhia asiakaskäyntejä

 
 
 

Tieto SmartCare toimii näin

Tieto SmartCare on suunniteltu kotisairaanhoitoon sekä kotihoitoon. Tiedon ratkaisu toimii integraatioalustana ja toiminnanohjaajana. Se kerää tietoa sensoreista sekä eri hoitolaitteista. SmartCare analysoi tiedon reaaliaikaisesti ja lähettää herätteitä hoitohenkilökunnalle ja hälytyskeskukselle tarvittaessa.
 
SmartCare mahdollistaa entistä tehokkaamman etähoidon.

SmartCare

Miksi Tieto kumppanina?

Smart Care

Tieto on Pohjoismaiden johtava integroitujen sosiaali- ja terveydenhuollonratkaisuiden toimittaja. Ratkaisumme tukevat aitoa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja mahdollistavat kansalaiskeskeiset palvelut. Yli 1000 pohjoismaista sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaamme auttavat asiakkaitamme parantamaan hoidon ja palvelun laatua ja tehostamaan toimintaa.
 

Ota yhteyttä

Niko

Niko Lankinen

Senior Sales Manager
Tieto Healthcare & Welfare Oy

+358451536447

niko.lankinen@tieto.com

Linkedin

Yhteistyökumppanimme

Yhteistyökumppanimme