noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sosiaali- ja terveydenhuollon Atk-päivät

#atkpaivat

9 - 11.5.2022 / Jyväskylä, Finland

Tervetuloa osastollemme B25!

Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan innovatiivisiin, laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet kattaviin ratkaisuihimme ja palveluihimme. Löydät meidät osastolta B25. 

Lisätietoja löydät tapahtuman kotisivulta.

Tiedon saatavuus ja tietojärjestelmät hyvinvointialueiden toiminnan keskiössä 

 • Sote-uudistus on it-järjestelmien näkökulmasta massiivinen muutos.
 • Hyvinvointialueille on tärkeää tiedon saatavuuden varmistaminen ja tietolähteiden yhdistäminen hallittavaksi kokonaisuudeksi.
 • Meillä on vahva osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon datan operaattori-integraattorina toimimisesta kokonaisvastuullisena tuottajana.

 

Yhteiskehittämisellä ennakoitavuutta ja nopeutta sote-muutokseen 

 • Uudenlaisen kehittämistyön myötä asiakkaamme voivat vaikuttaa kehitettäviin ominaisuuksiin, yhteistyö lisää myös kustannusten ennustettavuutta.
 • Ratkaisumme kattavat laajasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, kotihoidon ja suun terveydenhuollon tarpeet.
 • Modulaarisuus, avoimuus ja ekosysteemiajattelu ohjaavat toimintaamme.  

 

Uudet datavetoiset ratkaisualueet vahvistavat sote-panostustamme 

 • Johtavaa sosiaali- ja terveydenhuollon data-alustaamme käytetään jo monipuolisesti toiminnan kehittämisessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa.
 • Kehitämme asiakkaittemme kanssa tuotannonohjausratkaisuja, jotka hyödyntävät data- ja tekoälyalgoritmejä esimerkiksi palvelutarpeen ennustamisessa ja palvelutuotannon optimoimisessa.  

 

Esittelemme osastollamme 

 • openEHR-kirjaaminen kliinisessä työssä 
 • Kirjaamisalustat ja muokattavuus 
 • Tiedon koostenäkymät ja hyödynnettävyys, Kertomuskatselin Kanta-tiedoilla 
 • Lifecare Prosessit 
 • Kotihoidon uudistus 
 • Asiakas- ja potilasvirran optimointi resurssien hallinnan kautta  
 • Monitoimittaja-ekosysteemin mahdollistaminen 
 • Data/AI-algoritmien hyödyntäminen palvelutarpeen ennustamisessa ja palvelutuotannon optimoimisessa  
 • Resurssien käytön suunnittelu hyvinvointialue-lähtöisesti: yksikkö, sairaala, hyvinvointialue  
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon data-alusta
 • 360° Patient 
 • 360° Insights – tekstianalytiikka integroituna 360° Patient -ratkaisuun 
 • 360° Wellbeing - potilaiden hyvinvoinnin seuranta kotona ja sairaalassa 
 • Terveyskylä 
 • Digihoitopolut Lifecare-asiakkaille 

Vahva yhteistyöverkosto antaa sote-kehittämistyölle siivet

Pitkään työstetty sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee kansalaisille entistä näkyvämmäksi vuoden 2023 alussa, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudet organisaatiorakenteet ja palvelumallit vaativat muutoskykyä niin tietojärjestelmiltä, kuin niiden takana olevilta ihmisiltä.

Katso video
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä