noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoturvan konsultointipalvelut

Täydennä organisaatiosi tietoturvatiimiä TietoEVRYn asiantuntijoiden kokemuksella ja osaamisella.

Tietoturvan konsultointipalvelut

Asianmukaiseen tietoon pohjautuva kyberturvallisuus turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös poikkeustilanteissa.

Jokaisella organisaatiolla ja jokaisessa liiketoimintaympäristössä on kyberriskejä. Tärkeintä on, että organisaatio itse määrittää, miten se näitä riskejä hallitsee. Lähtökohta on järjestelmällisesti kartoittaa ja arvioida mahdolliset liiketoiminnan riskit. Haaste on löytää tasapaino halutun tietoturvan tason, kustannusten ja palveluiden käytettävyyden välillä. Tietoturvallisen ympäristön ei tarvitse olla kallis, ja hyvä käytettävyys ei välttämättä tarkoita huonoa tietoturvaa. Kyse on, miten nämä saadaan tasapainoon.

TietoEVRY tarjoaa tietoturvan konsultointipalveluita sekä asiakaskohtaisesti räätälöitynä että standardoituna palveluna. Alempana joitain esimerkkejä jälkimmäisestä.

Sigrun Hansen Bock

Head of Cybersecurity, Norway

Hyödyt

Tarjoamme organisaatiollesi kattavaa syväosaamista kaikilla kyberturvallisuuden alueilla.

Vahvaa asiantuntijuutta

Tarjoamme organisaatiollesi kattavaa syväosaamista kaikilla kyberturvallisuuden alueilla.

Saat nopeasti kattavan analyysin organisaatiosi tietoturvan tasosta, konkreettisin mittarein.

Toimenpidesuositukset

Saat nopeasti kattavan analyysin organisaatiosi tietoturvan tasosta, konkreettisin mittarein.

Ottamalla tietoturvan proaktiivisesti haltuun voit pienentää nykyisiä ja tulevaisuuden kyberriskejä.

Riskienhallintaa

Ottamalla tietoturvan proaktiivisesti haltuun voit pienentää nykyisiä ja tulevaisuuden kyberriskejä.

Pääalueet

Kyberturvallisuuden analyysi

Haluatko tietää kyberturvallisuustilanteesi? TietoEVRYn kyberturvallisuuden analyysi luo katsauksen tietoturvan eri osa-alueisiin: käyttäjät ja järjestelmiinpääsy, muutoshallinta, haittaohjelmasuojaus, ja paljon muuta.

Tietoturvatason analyysi

Nopea ja kattava analyysi organisaation tietoturvan tasosta. Raportti sisältää kriittisimmät tietoturvariskit ja toimenpidesuositukset.

Kyberuhka-analyysi

Tarkkailemme jatkuvasti niin julkisia verkkoja kuin myös ”deep webiä” etsien kaikkea organisaatiotasi koskevaa tietoa. Tästä muodostamme kyberturvallisuusindeksinne, jota voidaan verrata muihin saman alueen tai toimialan organisaatioiden indeksiin.

Liiketoiminnan jatkuvuus ja palautus

Minimoi IT-palveluiden keskeytymisen vaikutukset liiketoimintaasi strategialla, joka kattaa kaikki osapuolet, jota testataan jatkuvasti ja samalla kouluttaa käyttäjiä.

Riskien arviointi ja hallinta

Systemaattinen arviointi mahdollistaa organisaatiosi riskien tunnistamisen, priorisoinnin ja minimoinnin. Tästä rakentuu proaktiivisen riskienhallinnan perusta.

Haavoittuvuuskartoitus

Ymmärrä ja hallinnoi haavoittuvuuskartoitustesi tulokset. Vulnerability Manager -ratkaisumme auttaa organisaatiotasi haavoittuvuuksien hallinnassa.

Vaatimustenmukaisuuden konsultointi

Vaatimustenmukaisuus on monimutkainen, mutta hallittavissa oleva kokonaisuus. Me autamme organisaatiosi alkuun ja varmistamme, että dokumentointi ja jalkautus tapahtuu parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Kyberturvallisuuden rakennemalli

Selkeytä kyberturvallisuuden perusrakenteesi. Autamme rakentamaan tietoturvallenne kehykset selkein roolein, toimintasuosituksin, prosessein ja ohjein, jotka voidaan jalkauttaa koko organisaatioon.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä