Sote-palvelut keskittyvät kansalaisten tarpeisiin

Yksilön hyvinvointi keskiössä

Kansalaiskeskeiset sote-palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto on suurien haasteiden edessä: väestö ikääntyy, ja kansalaisten odotuksen kasvavat. Tulevaisuuden palveluiden tulee keskittyä yksilön tarpeisiin. Älykkäät sovellukset ja palvelut mahdollistavat muutoksen.

Tarinamme

kuva

Tyytyväiset käyttäjät Espoossa: Lifecare Camera on helppo oppia ja nopea käyttää

Lifecare Camera –järjestelmän käyttö laajenee Espoossa. Aiemmin ratkaisua käyttivät kotihoidon sairaanhoitajat ja lähihoitajat. Kokemukset olivat niin hyviä, että käyttäjäjoukkoa halutaan mahdollisimman pian laajentaa.

 

Kainuu

Toiminnanohjaus tuo sujuvuutta Kainuun uuteen sairaalaan

Tuotannonohjausjärjestelmä on yksi Kainuun uuden sairaalan keskeisimpiä hankintoja ja uudistuksia. Lean-oppien käyttö on ollut lähtökohtana sairaalan arjen suunnittelussa hankkeen alusta alkaen eikä kehittämistä ole rajattu vain hoidollisiin tehtäviin.

Image 2

Jyväskylän kotihoidon keskitetty toiminnanohjaus vapauttaa aikaa hoitotyöhön

Asiakkaan luona tehtävää työtä mittaava kotihoidon välitön työaika on Jyväskylässä vahvassa kasvussa. Ennen optimointia välitön työaika oli 40 prosentin tienoilla, nyt luvut ovat 55 prosentissa, tavoite on 60 prosentissa.  

kuva

Sosiaalihuollon Kanta-palvelut sujuvasti vauhtiin Eksotessa

Kanta-palvelujen käyttöönotto sosiaalihuollossa on yhteiskunnallisesti merkittävä muutos, koska se tekee sosiaalityön näkyväksi. Kansallisiin prosesseihin nojaava arkistointi yhtenäistää ja vahvistaa sosiaalihuollon palvelutuotantoa.

 

Kansalaiskeskeiset sote-palvelut

Yhteentoimivat järjestelmät mahdollistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevaisuudessa. Tiiviin integraation ja avoimen tiedon avulla saavutetaan tehokkaita hoito- ja palveluketjuja. Digitalisoidut palvelut vapauttavat resursseja hallinnollisista tehtävistä hoito- ja palvelutyöhön ja yksilön tarpeisiin. Jokainen omistaa omat tietonsa ja ne ovat hänen käytettävissään. Ennaltaehkäisevillä palveluilla on merkittävä rooli – sekä yksilön hyvinvoinnin, että yhteiskunnan kustannusten kannalta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tulee pohjautua yksilön hyvinvoinnin tarpeisiin.

Optimization

Resurssien ja osaamisen optimointi

Preventive

Ennaltaehkäistävyys ja ennustaminen

Integrated care

Saumattomat hoito- ja palveluketjut

Secure peronal data

Yksilön tiedon saatavuus ja turvallisuus

Citizen empowerment

Kansalaisten osallistaminen

Haluan lisätietoa

Täydennä alla olevat kentät, niin olemme sinuun yhteydessä!

Kiitos mielenkiinnostasi!