Keep Learning!

Tieto Education

Digitaalinen ympäristö, jota kehitämme yhdessä.

Päiväkoti ja koulu ovat jännittäviä kohtaamispaikkoja, jossa kaikki keskittyvät oppimiseen eri näkökulmista. Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus kasvaa ja oppia uusia asioita luovassa ja innostavassa ympäristössä. Huoltajien pitää saada tuntea itsensä osallisiksi lastensa kehityksestä. Päiväkodin ja koulun henkilöstölle pitää tarjota parhaat mahdolliset edellytykset kasvatukseen ja opetukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja hallinnollisiin tehtäviin. Näistä tarpeista syntyi Tieto Education.   

Tieto on toiminut yli 40 vuotta koulualalla ja varhaiskasvatuksessa. Yksi oppimistamme asioista on, että käyttäjät ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneita kehittäessämme digitaalisia ympäristöjä.

Oppijat, huoltajat, pedagogit ja hallintohenkilöstö ovat alan haasteiden ja tarpeiden todellisia asiantuntijoita. Olemme hyödyntäneet käyttäjien antamaa tietoa ja palautetta luodessamme digitaalisia ympäristöjä, joissa me ja käyttäjämme voimme yhdessä jatkaa oppimista.

 

Keep learning

Kokonaisratkaisu kaikille käyttäjille

Jotta Tieto Education olisi optimaalinen oppimisympäristö, olemme kuunnelleet parhaita asiantuntijoita: kaikkia, jotka käyttävät tuotetta arjessaan. Käyttäjinä on oppijoita ja huoltajia, kasvattajia, opettajia ja hallinnollista henkilöstöä.

Keräämme käyttäjiltä kokemuksia useilla eri menetelmillä. Järjestämme luovia työpajoja, joissa käyttäjät voivat testata prototyyppejä ja keksiä yhdessä uusia ideoita. Käyttäjäystävällisyyttä tutkitaan katseenseurantatekniikalla, joka seuraa silmän liikkeitä näytöllä. Testaamme ja kuuntelemme, arvioimme palautetta ja teemme kehitystyötä.

Lisäksi analysoimme kvantitatiivisia tutkimuksia ja teemme syvähaastatteluja, jotta ymmärtäisimme kohderyhmien tarpeet. Miten he ajattelevat ja toimivat? Kenen kanssa he viestivät ja miksi? Mitä tavoitteita heillä on ja mitkä asiat tuntuvat turhauttavilta? Kaiken tämän tarkoituksena on kehittää oppimisympäristöjä, joissa kaikkia kohderyhmiämme yhdistää yhteinen tavoite: Keep learning.
 

 

Ratkaisumme

 


Päiväkodin ja koulun johto saa käyttäjäystävällisen IT-järjestelmän – varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Tuotteiden kehitys tapahtuu yhdessä käyttäjien kanssa.

 • Kattava ratkaisu opetuksen ja oppimisen tueksi, tehokas hallinnollinen työkalu.
   
 • Käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen toiminnanohjausjärjestelmä, käytettävissä missä ja milloin tahansa.
   
 • Helpottaa opettajien, oppilaiden, koulun johdon ja huoltajien välistä viestintää, tukee suunnittelua, toteutusta ja arviointia, sopii sekä etä- että lähiopetukseen.
   
 • Läsnä- ja poissaolon rekisteröinti, lukujärjestykset ja tiedot läksyistä.
   
 • Tehtävien jakaminen ja palautus, tallennuspaikka opetusmateriaalille, oppilasarvioinneille, raporteille, ym. 
Oppijat

Oppilaat

”Pysyn ajan tasalla kaikista kouluasioista – läksyistä, muistiinpanoista ja tunneista. Lisäksi opettaja muistuttaa välillä retkistä ja muista tapahtumista. Kaikki on samassa paikassa, joten se on todella helppoa.”

 

Kasvattajat ja opettajat

Kasvattajat ja opettajat

”Tieto Education säästää aikaa hallinnollisissa tehtävissä, joten voin keskittyä paremmin lapsiryhmässä toimimiseen ja opetukseen. Se on juuri niin kuin sen pitääkin olla. Lisäksi viestintä lasten, huoltajien ja kollegojen kanssa on nyt helpompaa ja selkeämpää.”

 

Huoltajat

Huoltajat

“Lapseni ovat sekä päiväkodissa että eri kouluissa ja Tieto Education näyttää kaikkien tapahtumat, lukujärjestykset, läksyt ja muut käytännön tiedot kätevästi samassa sovelluksessa. Olen tietenkin kiinnostunut lasteni oppimisesta ja sovelluksen avulla tunnen itseni osalliseksi.”

 

Johto

Johto

”Tieto Education antaa meille päiväkodin ja koulun johdossa mahdollisuuden seurata oppijoiden kehitystä kattavasti ja meillä on paremmat mahdollisuudet kehittää oppimisen laatua. Se on apuväline resurssien jakamiseen ja suunnitteluun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.”

 

Hallinnollinen henkilöstö

Hallinnollinen henkilöstö

”Pidän monia lankoja käsissäni, joten haluan kaiken toimivan sujuvasti. Tieto Education on muuttanut jokaista ketjun osaa tietojen käsittelystä suunnitteluun ja analyyseihin. Meillä on nyt yksinkertaisesti sanottuna toimivat rakenteet kaikessa.”

 

Kaikki

Ratkaisumme

Lue lisää ratkaisuistamme

Palveluohjausta

Palveluohjausta

Palveluohjaus tukee asiakaslähtöistä neuvontaa ja ohjausta ja takaa kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä.

knappi

Hoitoaikojen mobiilikirjausta

Hoitoaikojen mobiilikirjausta ja niiden seurantaa

Lifecare Läsnä on helppokäyttöinen mobiilisovellus, joka kulkee aina mukana. Lasten läsnäolokirjaukset on helppo tallentaa niin päivähoidon aamuruuhkassa kuin iltapäivän ulkoleikkien vilinässäkin. Yhdeltä laitteelta voi joustavasti kirjata usean ryhmän lasten tiedot

knappi

laskutus_varhaiskasvatus

Laskutusta

Päivähoidon laskutus on jatkuvassa muutoksessa. Asiakasmaksulain muutokset, indeksikorotukset ja kuntien omat laskutuksen erityispiirteet edellyttävät järjestelmältä joustavuutta.

knappi

Palveluseteli

Palvelusetelin käsittelyä

Palvelusetelin käsittelyyn osallistuu ammattilaisia niin varhaiskasvatuksesta, taloushallinnosta kuin yksityisistä palveluntuottajista.

knappi

lifecare_tyoaika

Työvuorojen suunnittelua

Työaika on selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka sisältää kaikki olennaiset tiedot perhepäivähoitajien työvuorojen suunnitteluun ja seurantaan.

knappi

Fakta-raportointi

Tilastointia ja raportointia

Raportointi päätöksenteon ja suunnittelun pohjana. Fakta-raportointi ja tietovarasto –ratkaisu tuottaa nopeasti monipuolista ja ajantasaista tilastotietoa varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämiseksi.

knappi

Muksunetti mahdollistaa

Pedagogista kasvatustyötä

Muksunetti mahdollistaa päiväkodin ja perheiden välisen tiiviin ja avoimen yhteistyön.

knappi

Varhaiskasvatuksen ja koulun digitalisaatio

lp
Miten haasteeseen voisi vastata? Meillä on on joitakin vinkkejä.
Lataa digitalisaation muistilista täältä!

Kiitos mielenkiinnostasi! 

Uutiset

Pysy ajan tasalla

Ekosysteemi luo sujuvia, kokonaisvaltaisia palveluja

Tieto Education luo varhaiskasvatuksen lisäksi ratkaisuja myös opetukseen

Uudistuva Tieto Education luo varhaiskasvatuksen lisäksi ratkaisuja myös opetukseen

Toimintaympäristön muutoksesta on tullut pysyvä olotila. Digitaaliset, mobiilit sovellukset ovat tulleet rytinällä luontevaksi osaksi perheiden, huoltajien, lasten ja nuorten arkea. Uudet toimintamallit haastavat vanhat tavat toimia ja modernit ratkaisut korvaavat vauhdilla aiemmat työvälineet julkisyhteisöissä.

Ekosysteemi luo sujuvia, kokonaisvaltaisia palveluja

Tietoa tulevasta tulevaisuuden tekijöille

Tiedon Suomi100-vuoteen sisältyy

Tiedon Suomi100-vuoteen sisältyy
Tieto haluaa keskusteluttaa sekä nuoria että päättäjiä siitä, kuinka työ ja sen tekeminen muuttuvat tulevien vuosien aikana.

tulevasta tulevaisuuden tekijöille

Hyviä uutisia tulevaisuuden koululle

Suomalaiset opettajat ja kasvattajat rakentavat tulevaisuutta

Suomalaiset opettajat ja kasvattajat rakentavat tulevaisuutta. He kehittävät työtään, seuraavat alan tutkimusta ja kokeilevat innokkaasti uusia sovelluksia, jotta he voisivat löytää oppimista parhaiten tukevat työtavat ja -välineet.

Lue lisää

 

Koneäly oppimisen tukena

Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat työvälineitä

Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat työvälineitä, millä toteutetaan parasta pedagogiikkaa ja oppilashallintoa sekä tuetaan lasten ja nuorten oppimista ja kasvua.

Lue lisää

Koulun digitalisaatio on Suomen seuraava mahdollisuus

Koulun digitalisaatio on Suomen

Digitalisaatio on muuttanut alan toisensa jälkeen, ja monessa tapauksessa tilanteeseen on havahduttu vasta silloin, kun suuret globaalit toimijat jo keräävät voittoja.

Lue lisää

Menestystarinat

Lue lisää asiakaskokemuksia menestystarinoista.

Opetushallituksen erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen kannustaa suunnittelutyössä avoimeen keskusteluun
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma rakentaa tulevaisuutta

Lue lisää

Opetushallituksen erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen kuvailee digitaalisuutta osaksi aktiivista toimintakulttuuria
Mobiililaite metsäretkellä – tietoteknologia varhaiskasvatuksessa

Lue lisää

Kaisa Rauvala Kemin varhaiskasvatus
Digitalisointi tuo merkittäviä hyötyjä Kemin varhaiskasvatuksessa.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Marcus Oljelund

Marcus Oljelund

Sales Manager
LinkedIn
Email

Maritta Gustafsson

Maritta Gustafsson

Senior Sales Manager
LinkedIn
Email

Anne Räsänen

Anne Räsänen

Head of Education Finland
LinkedIn
Email

 

Tiina Koskinen

Tiina Koskinen

Offering and Portfolio Manager
LinkedIn
Email

Taina Uusi-Illikainen

Taina Uusi-Illikainen

Offering and Portfolio Manager
LinkedIn
Email

Kiitos yhteydenottopyynnöstäsi! Olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian. 

Sosiaalinen media

Seuraa meitä! Kuule uusimmat uutiset meistä ja alan trendeistä:

LinkedIn  linkedin.com/company/Tieto

Twitter global  twitter.com/tietocorp
Twitter Suomi  twitter.com/TietoSuomi

Facebook  facebook.com/TietoCorporation

Tieto Education

Tieto Education luo varhaiskasvatukseen ja opetukseen IT-järjestelmiä, jotka helpottavat oppijoiden, huoltajien, kasvattajien, opettajien ja johdon arkea. Toimittuaan yli 40 vuoden ajan pohjoismaisen koulutusjärjestelmän parissa, Tieto Education on kerännyt kokemusta ja ymmärrystä koulujen arjesta. Kerätyn osaamisen pohjalta on kehitetty tehokkaita ja luovia ratkaisuja. Siten olemme luoneet teknisen osaamisemme pohjalta IT-ratkaisuja, jotka helpottavat miljoonien ihmisten oppimista Pohjoismaissa. Joka päivä.


Tieto Education on aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi kohti digitalisaatiota.