noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, nimittää tilintarkastajat, päättää heidän palkkioistaan ja myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous päättää optio-ohjelmista sekä valtuuttaa hallituksen esimerkiksi hankkimaan yhtiön omia osakkeita tai päättämään osakeanneista. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vuotuisesta osingonjaosta hallituksen tekemään ehdotukseen perustuen.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Pyyntö on toimitettava kirjallisesti yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tietoevryn varsinaisen yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi vaadittua asiaa koskeva pyyntö on toimitettava yhtiön hallitukselle on viimeistään 31.1.2023, sähköpostitse board@tietoevry.com tai postitse Tietoevry Oyj, Lakiasiat, PL 2, 02101 Espoo.

Vuoden 2020, 2021 ja 2022  yhtiökokouksen materiaalit löytyvät alta. Aiempien yhtiökokousten materiaalit löytyvät englanninkielisiltä sivuiltamme.

Toimitusjohtajan esitys vuoden 2022 yhtiökokouksessa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä