noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hallintarekisteröityjen osakkeiden verotus lähdeverotuksessa

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta koskevat muutokset ovat tulleet voimaan.

Vuoden 2021 alusta lähtien Suomesta saatavista osinkotuloista pidätetään useimmissa tilanteissa lähtökohtaisesti 35 %:n lähdevero. Joissain tilanteissa, mm. silloin kun säilyttäjä on rekisteröitynyt Suomen Verohallinnolle, lähdeveroprosentti voi myös olla matalampi.

Sellaisesta peritystä verosta, joka ylittää sovellettavan veroprosentin (esim. soveltuvan verosopimuksen mukaisen veroprosentin) on mahdollista hakea palautusta osinkotulon maksuvuoden jälkeen Suomen Verohallinnolta.

Hakemuksen lähdeveron palauttamisesta Suomen Verohallinnolle voi tehdä joko paperisena (lomake yrityksille ja luonnollisille henkilöille) tai sähköisesti.

Voit myös saada palautuksen rekisteröityneeltä säilyttäjältäsi mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Lisätietoja saat säilyttäjältäsi.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:

Huomioithan, että Tietoevry ei käsittele hakemuksia lähdeveron palauttamisesta.

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voi joutua toimittamaan vuodesta 2020 alkaen 50 %:n ennakonpidätyksen. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä